ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เก็บมาฝาก
dot
bulletราชการในพระองค์
bulletของใช้ - ของที่ระลึก
dot
Newsletter

dot
bulletHome
หน่วยฝึก - เครื่องหมายความสามารถรบพิเศษ ทบ.

   

 

  

 

 

  

  

 

 

  

หลักสูตรจู่โจม:ถือเป็นหลักสูตรยอดเยี่ยมของกองทัพบกเพื่อผลิตทหารราบชั้นยอด เครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นรูปเสือคาบดาบล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกมีทักษะและมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก มีความรู้ความชำนาญทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีการนำหน่วยเข้าปฏิบัติการรบแบบจู่โจมได้ทุกสภาพภูมิประเทศ และทุกสภาพลมฟ้าอากาศ ใช้เวลาฝึกศึกษาประมาณ ๑๐ สัปดาห์

หลักสูตรส่งทางอากาศ:เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมกำลังพลให้มีความสามารถในการโดดร่มเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องทำการโดดร่มลงมาจากเครื่องบินในระดับความสูงประมาณ ๑,๒๕๐ ฟุต เป็นจำนวนอย่างน้อย ๖ - ๗ ครั้ง โดยใช้ร่มกลมในการโดด ซึ่งเป็นการโดดแบบสายดึงประจำที่ (Static Line) ระยะเวลาการฝึกศึกษาประมาณ ๕ สัปดาห์

หลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง:เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศมาก่อน นักโดดร่มต้องโดดร่มในระดับความสูงต่างๆกันตั้งแต่ ๓,๕๐๐ - ๘,๐๐๐ ฟุต ทำการกระตุกร่มด้วยตัวเอง(Free Fall) หน่วงเวลาการกระตุกร่มตั้งแต่ ๕ - ๓๐ วินาที โดยใช้ร่มเหลี่ยมซึ่งมีน้ำหนักถึง ๒๒ กก. พร้อมอุปกรณ์เครื่องเปิดร่มช่วยอัตโนมัติ และมีเครื่องวัดความสูงรัดติดข้อมือไปด้วย จำนวนครั้งในการโดดตลอดหลักสูตรประมาณ ๒๕ ครั้ง ในขั้นเริ่มต้นนี้การโดดจะยังไม่มีการประกอบอาวุธ,เครื่องสนาม และอุปกรณ์ช่วยหายใจพร้อมขวดอากาศ ระยะเวลาฝึกศึกษา ๔ สัปดาห์

     ในการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงขั้นก้าวหน้า(ทางยุทธวิธี)ใช้เวลาฝึกศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ โดดร่มที่ระดับความสูงประมาณ ๘,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ฟุต (หรืออาจจะมากกว่านี้) กระโดดประมาณ ๔๒ ครั้ง (เป็นการโดดประกอบเครื่องสนาม ๒๕ ครั้ง และโดดในเวลากลางคืน ๓ ครั้ง )ประกอบอุปกรณ์ช่วยหายใจพร้อมขวดอากาศ มีทั้งแบบโดดสูงเปิดร่มสูง(High Altitude High Opening:HAHO)และแบบโดดสูงเปิดร่มต่ำ (High Altitude Low Opening:HALO)ปัจุจบันผู้รับผิดชอบการฝึกคือ โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ

หลักสูตรนักทำลายวัตถุระเบิดกองทัพบก:มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินค่า เก็บกู้ ถอดแยก ทำลายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และสิ่งอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุระเบิด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การหาข่าวและรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับเทคนิคในการทำลายวัตถุระเบิด ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะการฝึกประมาณ ๑๒ สัปดาห์ มีแผนกที่ ๖ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทหารเสือ:กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ (ร.๒๑ รอ.)ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกในดำเนินการฝึกหลักสูตรทหารเสือ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้กำลังพลของหน่วยได้รับการฝึกพิเศษ  เพื่อเพิ่มขีดความาสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายทุกรูปแบบ มีจิตใจกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และมีความจงรักภักดี ซึ่งได้ดำเนินการฝึกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๔ (เปิดการฝึก ๒ ปี/๑ รุ่น)

         ผู้ที่เข้ารับการฝึกต้องเป็นกำลังพลที่รับราชการอยู่ใน ร.๒๑ รอ.ทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน นอกจากนี้ในบางรุ่นก็เปิดโอกาสให้แก่กำลังพลนอกหน่วย อาทิ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (พล.ร.๒ รอ.) และหน่วยขึ้นตรง รวมทั้งหน่วยอื่นๆที่กองทัพบกอนุมัติให้สามารถเข้ารับการฝึกร่วมด้วย โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก ๑๖ สัปดาห์

กองพันนักเรียน:มีหน้าที่ปกครอง  บังคับบัญชานายทหาร นายสิบ  พลทหารของกองพันนักเรียน  และนักเรียนที่เข้ามารับการฝึกศึกษา  รวมถึงดำเนินกรรมวิธีทางธุรการ  การสวัสดิการ  การเงิน  ที่พักและการเลี้ยงดู  อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการฝึกศึกษา  ดูแลรักษาและดำเนินการป้องกันอาคารสถานที่  คลังอาวุธ  คลังกระสุน  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 
SPECIAL FORCES

หน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (36858)
สวัสดีครับอยากทราบว่าเครื่องหมายปีกทบ.ชั้นกิตติมศักดิ์นั้นตามในรูปข้างบน ทำไมไม่เหมือนกับระเบียบที่ระบุในพรบ.เครื่องแบบทหาร2477ข้อ35เลยอ่ะครับ ในพรบ.ระบุว่าจะเหมือนปีกทบ.ชั้นที่1ทุกประการยกเว้นไม่มีอุณาโลมเท่านั้น เลยไม่ทราบว่าจะเอาตรงไหนเป็นหลักเกณฑ์กันแน่ครับ? รบกวนช่วยชี้แจงเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้อ้างอิงด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปีก ทบ. ชั้นกิตติมศักดิ์ วันที่ตอบ 2009-09-17 07:22:10


ความคิดเห็นที่ 2 (36859)

ปีกร่มชั้นกิตติมศักดิ์แบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ

(๑)  ชั้นกิตติมศักดิ์สัญญาบัตร : ดาว / ช่อชัยพฤกษ์ / ไม่มีอุณาโลม

(๒)  ชั้นกิตติมศักดิ์ประทวน :ไม่มีดาว / ไม่มีช่อชัยพฤกษ์ / ไม่มีอุณาโลม

            ในสายการผลิตที่เป็นงานปักจะใช้ (๒) มากกว่า (๑)  ทำให้ทีมงานมิได้นำมาเปรียบเทียบให้ชม  ส่วนมาก (๑) จะพบในงานที่เป็นเครื่องหมายโลหะและเครื่องหมายดิ้นเสียเป็นส่วนใหญ่

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai - patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-17 07:44:26


ความคิดเห็นที่ 3 (36860)
ขอบคุณมากนะครับพี่ แล้วไม่ทราบของชั้นประทวนนี่เค้า ไม่มีระเบียบควบคุมหรือครับ ทำไมในพรบ. ถึงไม่กล่าวถึงเลยครับพี่ เพราะเคยได้ยินบางคนบอกว่า ปีก (๒) นั้นถ้าขนาดเล็กเป็นปีกโดดหอ แต่พอเป็นปีกขนาดใหญ่เป็นปีก กิตติมศักดิ์ ทบ. (ต่างกันแค่ขนาดเล็กใหญ่เท่านั้นแต่หน้าตาเหมือนกันเลย)ผมเลยงงเต็ก แบบว่า พอมันไม่มีระเบียบแบบ (๑) มาคุมระบุไว้ ที่นี้ก็เลยพูดออกไปกันเองหลายกระแส หลายแนวทางเลยอ่ะครับพี่ครับไม่รู้จะฟังใครดีผมเลยรบกวนพี่ถ้าจะแนะนำหน่วยงานที่ผมพอจะสอบถามหรือเข้าไปดาวโหลดเอกสารอะไรพวกนี้ได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผม
ผู้แสดงความคิดเห็น ปีก ทบ. ชั้นกิตติมศักดิ์ วันที่ตอบ 2009-09-17 08:04:40


ความคิดเห็นที่ 4 (37330)

พี่ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่จบจู่โจมจากศูนย์การทหารราบจะใช้เครื่องหมายจู่โจมที่มีเสือตาสีแดง

ส่วนที่จบจากศูนย์การทหารม้าจะใช้ตาสีเขียว อันนี้จริงหรือป่าวครับ ช่วยตอบหน่อยสงสัยอ่ะครับ

ขอบพระคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เต้น วันที่ตอบ 2010-01-07 13:57:24


ความคิดเห็นที่ 5 (37334)

"เครื่องหมายจู่โจม" เป็นหนึ่งเดียว  เอกลักษณ์เดียวครับ  ไม่มีแยกว่าจบการฝึกมาจาก ศร.หรือ ศม.

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai - patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-09 01:12:50


ความคิดเห็นที่ 6 (38787)
เครื่องหมายจู่โจมเดี๋ยวนี้ไม่มีตาเขียวผลิตออกมาแล้วครับอาจหาได้ตามแถวเสาชิงช้านะครับสำหรับคุณฉลามชลตอบมาก้อถูกครับแต่ในอดีตเคยมีปรากฏมาแล้วครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ตี๋ วันที่ตอบ 2010-11-10 18:02:55


ความคิดเห็นที่ 7 (39475)
ถูกครับเสือคาบดาบทุกวันนี้ไม่มีตาเขียวแล้วจะหลงเหลือบางร้านที่เก่าๆๆแล้วหรือขายไม่ออกครับแต่ไม่ว่าจะที่มาจากไหนมันก็คือเสือคาบดาบเดียวกันครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น TF90 (wera_pun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-28 11:11:20


ความคิดเห็นที่ 8 (149014)
มีพรรคพวกเสียเงิน 300 เพื่อที่จะให้ได้ปีก ของ ทหารเสือราชินี พร้อมทั้งได้ใบประกาศด้วย เห็นว่าถูกต้องและสามารถติดได้ มีคนไปเอามาให้ แบบนี้สมควรให้ด้วยหรือครับ เพราะผมก็เถียงกับเพื่อนเถียงกันเกือบทะเลาะกัน คืออย่างไงก็ไม่ภูมิใจหรอกที่ได้มาแบบไม่ได้รับการฝึก หรือว่ามีแบบที่ได้ด้วยที่ไม่ต้องฝึก อะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น kunpa008 วันที่ตอบ 2011-05-10 15:32:48


ความคิดเห็นที่ 9 (149017)

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ ๘ ครับ...

            ชื่อก็บอกว่าอยู่แล้วว่าเป็น "เครื่องหมายความสามารถพิเศษ"  ความภาคภูมิใจเกิดจากการที่เราเอาแรงกาย, แรงใจ, หยาดเหงื่อ, น้ำตา  บางครั้งอาจจะต้องชีวิตแลกมันมา  ควรจะได้มาด้วยความสามารถ  มิใช่โชคหรือเงิน

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-11 07:15:25


ความคิดเห็นที่ 10 (149846)

โทษทีน่ะพี่ คือว่าผมอยากรู้ว่าหลักสูตรทหารเสือราชินีเนี้ย ไม่เปิดให้ต่างหน่วยเข้าเรียน แต่ว่าถ้าเราอยากเรียน เราทำเรื่องเรียน โดยออกทุนส่วนตัวเรียนได้ป่ะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น gill วันที่ตอบ 2011-08-24 14:13:00


ความคิดเห็นที่ 11 (149847)

เรื่องจะสมัครเข้ารับการฝึกโดยใช้ทุนส่วนตัว  ยังไม่เคยมีนโยบายของทางกรมออกมาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-24 15:27:10


ความคิดเห็นที่ 12 (149949)

ผมจบหลักสูตรการรบในป่าและภูเขา ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่นกระจาน  อยากทราบว่ามีเครื่องหมายหลักสูตรนี้รึเปล่าครับ  และถ้าหากไม่มีจะใส่เครื่องหมายจู่โจมได้เปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทศพล วันที่ตอบ 2011-09-05 19:48:26


ความคิดเห็นที่ 13 (149950)

ผมเองก็อยากเห็นเครื่องหมายความสามารถของผู้สำเร็จหลัก "การรบในป่าและภูเขา" อยู่เหมือนกันครับ  หากจะนำเครื่องหมายจู่โจมไปประดับแทนได้หรือไม่?  ข้อนี้...ในทรรศนะของผมมองว่าดูจะไม่เหมาะ  เพราะจะไม่เป็นธรรมกับนักเรียนที่ผ่านการฝึกจริงๆมา  อีกทั้งในส่วนของผู้ที่ผ่านการฝึกการรบในป่าและภูเขามาแล้วก็คงอยากจะมีเครื่องหมายความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง...

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-05 20:47:44


ความคิดเห็นที่ 14 (150672)

หลักสูตรการรบในป่าและภูเขา ไม่มีเครื่องหมายครับ เป็นเพียงนโยบายของ ผบช. ให้กำลังพลมีทักษะการรบในป่าฯ แค่นั้นเอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น yut (ranger847-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-30 22:12:44


ความคิดเห็นที่ 15 (155957)

๑ หลักสูตรของ ทบ. ที่ขออนุญาตนำเสนอให้รู้จัก

          หลักสูตรทหารมหาดเล็ก กองทัพบก  ( The Ultimated King’s own Bodyguard Team , U.K.B.T. )

     เป็นหลักสูตร ที่ ทบ.ขอพระราชวินิจฉัย โครงร่างหลักสูตร ,ขอพระราชทานหลักสูตร และขอพระราชทานเครื่องหมายความสามารถหลักสูตร  (รูปแบบเครื่องหมาย เป็นปีกตราราชวัลลภ – คล้ายสัญลักษณ์บนหน้าจั่ว ศาลาว่าการกลาโหม )

วัตถุประสงค์ – เพื่อสร้างเสริมกำลังพลในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบระดับชุดปฏิบัติการ   ในการถวายอารักขาพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์  ได้ทุกรูปแบบ ทั้งการปฏิบัติการรบในเมือง , การปฏิบัติการทางน้ำ ,การปฏิบัติการเคลื่อนที่ทางอากาศ ,การคุ้มครองขบวนรถยนต์พระที่นั่ง ,การป้องกันเขตพระราชฐานที่ประทับ ฯลฯ  รว มทั้งมีความรู้ความเข้าใจใน กิริยามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีราชสำนัก  สามารถถวายงานในหน้าที่ทหารมหาดเล็กต่อเจ้านายชั้นสูง ได้อย่างใกล้ชิด

หน่วยรับผิดชอบหลักสูตร  ร.๑ รอ.  ,  หน่วยรับผิดชอบการฝึก – ร.๑ พัน.๔ รอ. ,

หน่วยสายวิทยาการ – กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ผู้เข้ารับการฝึก – น.และ กพ.ในสังกัด ร.๑ รอ. และ นขต.ร.๑ รอ. ที่ผ่านการทดสอบแข่งขันเข้าศึกษา รุ่นละ ๕๐ –๖๐ นาย

หน่วยสนับสนุนการฝึก – ศูนย์การทหารราบ ,กองปฏิบัติการพิเศษ ,หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ,กรมปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ ,กองกำกับการส่งทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน,ศูนย์การบินทหารบก,หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน,กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ,กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯลฯ

ระยะเวลาการฝึก  ๖ สัปดาห์  ,  เปิดการฝึก ๑ รุ่น ใน ๑ ปี   (ถึงปัจจุบัน น่าจะมีประมาณ ๗- ๘ รุ่น )    

การรับพระราชทานเครื่องหมาย – ผู้สำเร็จการฝึก ได้รับพระราชทานเครื่องหมาย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

การประดับเครื่องหมาย ระเบียบ กห. กำหนดให้ติดไว้ หน้าอกเบื้องขวา ลำดับ เหนือกว่าเครื่องหมายความสามารถ ทุกหลักสูตร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ,  และอยู่ใต้พระปรมาภิไธยย่อ (ถ้ามี)

เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ – ร.๑ รอ. มอบให้ น. ที่เกี่ยวข้อง    รูปแบบเครื่องหมายเหมือนกับผู้สำเร็จการฝึกจริง ทุกประการ

                                                                                                         ข้อมูลจาก  A-101   U.K.B.T. 1

ผู้แสดงความคิดเห็น Bskyfall วันที่ตอบ 2013-08-28 14:36:28


ความคิดเห็นที่ 16 (159263)

 เครื่องหมายเกือบทุกชิ้น มีระเบียบในการได้มาประดับ

มีทั้งแบบฝึกจริง และแบบกิติมศักดิ์ ผมว่าจะได้แบบไหนมา

ก็มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะประดับ เพราะบางเครื่องหมายรับกับมือ

ท่านผู้การเอง บางเครื่องหมายต้องรับกับมือท่านผู้บัญชาการทหาร

เครื่องหมายกิติมศักดิ์ ส่วนใหญ่จะมอบให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่

ฑูตจากต่างประเทศ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วย มอบให้หน่วยงาน

ที่สนับสนุนหน่วยมาโดยตลอด

ผู้แสดงความคิดเห็น สูงเท่าฟ้า ขาก็ยังเดินดิน วันที่ตอบ 2016-03-27 19:11:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หมายเหตุ : ติดต่อสั่งซื้อสินค้า thai.patch@hotmail.com โทร. (081) - 8225240 เราไม่มีสาขา, สาขาย่อยและตัวแทนจำหน่ายครับ.