ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เก็บมาฝาก
dot
bulletราชการในพระองค์
bulletของใช้ - ของที่ระลึก
dot
Newsletter

dot
bulletHome
หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและเตรียมกำลังฝ่ายนาวิกโยธินให้มีสมรรถภาพ และอยู่ในฐานะที่พร้อมทำการรบได้ โดยมีขอบเขตรับผิดชอบทั้งการจัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังนาวิกโยธินให้มีประสิทธิภาพที่พร้อมจะปฎิบัติภารกิจ ปฎิบัติการยุทธสะเทินสะเทินบก การรบทางบกและการรบพิเศษ การรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยที่ตั้งทางทหารของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติบนบก ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของนาวิกโยธิน รวมทั้งภารกิจอื่นๆตามแต่กองทัพเรือจะมอบหมาย

กองพันทหารสื่อสาร นย.:มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการติดต่อสื่อสารให้แก่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(นย.) รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร จัดการบริการภาพไปยังกองพลนาวิกโยธิน(พล.นย.) และหน่วยต่างๆที่ปฎิบัติการภายใต้การบังคับบัญชาของกองพลนาวิกโยธิน

กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ นย.:มีหน้าที่ใช้กำลังเข้าประชิดและทำลายกำลังข้าศึก โดยใช้อำนาจการยิง การดำเนินกลยุทธเข้าทำลายและข่มขวัญ รวมทั้งปฎิบัติการรบร่วมกับทหารเหล่าอื่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชนุญาตสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๕๐

กองพันทหารราบที่ ๗ นย.:มีหน้าที่เข้าทำลายกำลังข้าศึก ยึดพื้นที่ด้วยการวางกำลังเข้าประชิดข้าศึกด้วยการยิงและการดำเนินกลยุทธ ผลักดันการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิงและการรบประชิด ปฎิบัติการพิเศษตามที่กรมทหารราบมอบหมาย รักษาความปลอดภัยที่ตั้ง ดำเนินการหาข่าวและปฎิบัติการจิตวิทยาต่อพลเรือนในพื้นที่ จ.ระยอง อีกทั้งเตรียมกำลังเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่หน่วยเหนือกำหนด

 กองร้อยปฎิบัติการจิตวิทยา นย.:มีหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา รณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นส่วนรวมของกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความมั่นคงและการปฏิบัติการรบ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ :ได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ(ทร.)ให้มาปฏิบัติงานที่แหลมหางนาค จ.กระบี่ โดยขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับทัพเรือภาคที่ ๓(ทรภ.๓) มีระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่เมื่อ ทร.อนุมัติและจบภารกิจเมื่อ ทร.ให้ปรับเป็น พัน.ร.กรม ร.2 พล.นย.ในที่ตั้งปกติหรือเมื่อสั่ง โดยมีภารกิจหลักดังนี้

  • ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างเสด็จประทับที่เรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จ.กระบี่
  • รักษาความปลอดภัยเรือนรับรองที่ประทับ
  • ก่อสร้างที่พักชั่วคราวและอื่นๆตามความเหมาะสม
  • แสดงกำลังในพื้นที่
  • ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามขอบเขตที่ให้อำนาจหน้าที่ทหารเรือ
  • ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยเพื่อเตรียมการปรับเป็นหน่วยในที่ตั้งปกติ
  • ดูแลและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ตามความเหมาะสมSEAL & MARINES

หน่วยฝึก - เครื่องหมายความสามารถรบพิเศษ ทร.
สอ.รฝ. - นปข.[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (152536)

ป้ายของ กองพันทหารสื่อสาร ผิดนะครับ ปกติ ใช้ภาษาไทย ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และรูปปืนเล็กที่อยู่ในสัญญลักษณ์ ก็ชี้ผิดทางครับ (ปลายกระบอกปืน ชี้ไปทางซ้ายมือ เมื่อพิมพ์ตรานี้บนอกเสื้อ ปลายกระบอกปืน จะชี้เข้าไปในตัว ไม่ได้ชี้ออกนอกตัว)

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาติชาย วันที่ตอบ 2012-06-08 08:39:05


ความคิดเห็นที่ 2 (152538)

ผู้ที่มาสั่ง  ต้องการตามแบบที่กำหนดมาให้ครับ  และสั่งไปใช้งานจนถึงปัจจุบัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-08 16:57:12


ความคิดเห็นที่ 3 (153705)

 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ไม่ใช่หน่วยขึ้นตรงกับกองพลนาวิกโยธินคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอมอร วันที่ตอบ 2012-10-13 16:20:16


ความคิดเห็นที่ 4 (155180)

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณคุณเอมอรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-20 10:56:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หมายเหตุ : ติดต่อสั่งซื้อสินค้า thai.patch@hotmail.com โทร. (081) - 8225240 เราไม่มีสาขา, สาขาย่อยและตัวแทนจำหน่ายครับ.