ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (PC - 9)...๑๕


            เป็นธรรมเนียมไปซะแล้ว...ที่เมื่อถึงวาระครบรอบสำคัญๆ อาทิ ครบรอบการบรรจุประจำการอากาศยาน , ครบรอบการสถาปนากองบิน , การเฉลิมฉลองปีมหามงคลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน , ครบรอบชั่วโมงทำการบินของอากาศยาน ฯลฯ  ดังกล่าวมานี้  ผมและคุณๆก็จะได้เห็นลวดลายและสีสรรที่ปรากฏบนตัวอากาศยาน  อันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของนักบินและบุคคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมงานกับอากาศยานแบบนั้นๆ

            เรื่องราวที่จะนำเสนอในตอนที่ ๑๖ นี้...ผมอยากจะย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๘  ในครั้งนั้นมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นที่ฐานบินกำแพงแสน  แหล่งให้กำเนิดนักบินชั้นยอดของกองทัพอากาศไทย  เมื่อมีเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ (บ.ฝ.๑๙ : PC - 9) หมายเลขเครื่อง ๐๑ (Serial  No.: 19 - 1/34)  ถูกใช้งานมาจนครบ ๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงบิน

            ปีพ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบินฝึกแบบ PC - 9 จำนวน ๒๖ เครื่อง  จากบริษัท PILATUS จำกัด  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เข้าบรรจุประจำการ ณ ฝูงฝึกขั้นปลาย  รร.การบินกำแพงแสน  เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๘ และ ๑๘ ก (บ.ฝ.๑๘ และ ๑๘ ก : FANTRAINER 400 & 600) ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จกับกองทัพอากาศ

            กองทัพอากาศกำหนดชื่อเครื่องบินฝึกรุ่นใหม่นี้ว่า "เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ (บ.ฝ.๑๙ : PC - 9)"  มันเป็นเครื่องบินใบพัดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในภารกิจการฝึกนักบินใหม่  และด้วยความสามารถไต่ขึ้นสู่เพดานบินได้อย่างรวดเร็วที่ระดับสูง ๑๘,๐๐๐ ฟุต  ภายในเวลา ๖ นาที  มันจึงถูกตั้งสมญานามว่า "MUSTANG" อันหมายถึง "ม้าป่าผู้ลำพอง"

 

 

ขอขอบคุณ : พ.อ.อ. กมล  ทาวงศ์ / เอื้อเฟื้อภาพสวยๆผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-13 22:12:56 IP : 125.24.71.75


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1317907)

สวัสดีครับ...ผมเพิ่งลองเข้ามาใหม่  ผมก็สนใจเกี่ยวกับ Patch ของกองทัพเหมือนกันครับ  ผมว่า คำว่า "Esper" ตรง ลาย 100,000 ชั่วโม  ผมว่าน่าจะเป็นนามเรียกขานของผู้ฝูงเหยี่ยวนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กหล่ม (taklomsak-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-14 13:43:15 IP : 118.172.230.242


ความคิดเห็นที่ 2 (1317911)

ถูกต้องครับ...คุณเด็กหล่ม

Patch ชิ้นนี้ผลิตขึ้นเพื่อมอบให้เป็นเกียรติกับ "นาวาอากาศโทวชิรากรณ์  จิ่นจันทร์" (นามเรียกขาน ESPER) หรือครูเหยี่ยวครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-14 14:27:20 IP : 125.24.3.18


ความคิดเห็นที่ 3 (1481182)

ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์หมู่บินผาดแผลง “Blue Phoenix” และ ลวดลาย “นกฟีนิกซ์”
เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากา
ศ”

            กองทัพอากาศ (ทอ.) กำหนดให้หมู่บินผาดแผลง “Blue Phoenix” แสดงการบิน ณ สนามบินดอนเมืองและกองบินต่างจังหวัด  ตั้งแต่เดือน ม.ค.๒๕๕๕ เป็นต้นไป  เพื่อแสดงความสามารถด้านการบินของ ทอ.ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน ทอ.


            หมู่บิน “Blue Phoenix” เป็นหมู่บินที่ใช้เ
ครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ :PC - 9 ] ของกองฝึกการบิน  โรงเรียนการบินกำแพงแสน  จ.นครปฐม  ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยเป็น “นกฟีนิกซ์” นกเพลิงในตำนานโบราณที่เป็นอมตะสามารถคืนชีพจากเถ้าถ่านของมันเองได้ในเวลา ๓ วัน หลังจากจบชีวิตลง  ในโอกาสนี้ ทอ. จึงขอเชิญข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  ครอบครัวของ ทอ.  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมสำคัญดังกล่าว  โดยส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และออกแบบลวดลายนกฟีนิกซ์ของหมู่บิน “Blue Phoenix” เข้าร่วมการประกวดเนื่องในโอกาส “วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” ชิงรางวัลเงินสดแบบละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมวันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ  และเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บิน “Blue Phoenix” ของ ทอ. 
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ  ลูกจ้างพนักงานราชการ  ครอบครัวและประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ ทอ.อันจะสะท้อนถึงความคิดและทัศนคติที่ดี ทอ.
 • เพื่อนำผลงานจากการประกวดตราสัญลักษณ์หมู่บินผาดแผลง “Blue Phoenix” ไปติดตั้งกับแพนหางดิ่ง  และออกแบบลวดลายนกฟีนิกซ์บนพื้นสีน้ำเงินเพื่อติดตั้งบริเวณใต้ปีกและใต้ลำตัวของเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ : PC - 9 ] ได้อย่างสง่างาม

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการและครอบครัว  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษา แ ละประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การออกแบบ

 • ควรมีรูปนกฟีนิกซ์กับชื่อหมู่บิน “Blue Phoenix”
 • ต้องเป็นรูปนกฟีนิกซ์ภายใต้พื้นสีน้ำเงิน  เพื่อติดตั้งบริเวณใต้ปีกและใต้ลำตัวของเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ [ บ.ฝ.๑๙ : PC - 9 ]
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับแนวความคิดในการนำเสนอ
 • ไม่จำกัดเทคนิคและองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์
 • ให้มีสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความสามารถของคนไทยที่ทำการบินในอากาศได้
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน  หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
 • ตราสัญลักษณ์ต้องมีความหมายและสามารถอธิบายได้  เช่น  สี, รูปภาพ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  กรรมสิทธิ์ผลการประกวด  ผลงานที่ได้รับรางวัล ทอ.  ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้งานและมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์  รวมทั้งสิทธ์ที่จะใช้ในการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ทอ. ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 • สามารถส่งผลงานการออกแบบลงบนกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ ชุด  พร้อม CD - ROM บรรจุไฟล์ผลงานการออกแบบ  ในรูปแบบนามสกุล .AI, .JPG, .CDR, .PSD หรืออื่นๆที่สามารถเปิดได้ของระบบปฏิบัติการ WINDOWS
 • ผลงานต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายความหมายองค์ประกอบต่างๆในแบบนั้นๆ
 • ระบุชื่อ - นามสกุล  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรืออีเมลของผู้ส่งผลงานที่ติดต่อกลับได้สะดวกที่ด้านหลังของผลงาน
 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๔ ในเวลาราชการ  ได้ที่แผนกนิทรรศการ  กองประชาสัมพันธ์  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

รางวัลการประกวดประกอบด้วย

 • รางวัลตราสัญลักษณ์หมู่บิน “Blue Phoenix” เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลลวดลายนกฟินิกซ์ใต้ปีกและใต้ลำตัวของเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ [ บ.ฝ.๑๙ : PC - 9 ] เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท

การประกาศผลและมอบรางวัล

 • ประกาศผล ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ติดตามได้ที่ http://www.rtaf.mi.th/
 • การมอบรางวัลจะกำหนดและแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

 • ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rtaf.mi.th/ หรือโทร.(๐๒) - ๕๓๔ - ๑๑๗๒
 • กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.(๐๒) - ๕๓๔ - ๑๑๗๒ และ (๐๒) ๕๓๔ - ๑๖๐๔

Patch ที่ชนะเลิศการประกวด  ออกแบบโดยเรืออากาศเอกหญิง  อรฉัตร กล่ำเจริญ

ข้าราชการสังกัด รพ. ภูมิพลอดุลยเดช / กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

ลายบนตัวเครื่องที่ชนะเลิศการประกวด  ออกแบบโดยนาย ธีระยุทธ์  แซ่ไหล

นักออกแบบจาก กทม.

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-30 09:27:05 IP : 125.25.97.133


ความคิดเห็นที่ 4 (1491290)

สำหรับสมาชิก “Blue Phoenix Team 2012" (จำนวนชั่วโมงบิน ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ประกอบด้วย

   

   

สำหรับสมาชิก “Blue  Phoenix  Team  2012” (จำนวนชั่วโมงบิน ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ประกอบด้วย

(๑)  น.ท. คมกฤช หอตระกูล (DAGGER : Blue Phoenix 1) ตำแหน่งผู้บังคับฝูงฝึกขั้นปลาย  กองฝึกการบิน  โรงเรียนการบิน

นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น ๓๖  ศิษย์การบินรุ่น น.๙๔  มีชั่วโมงบินรวม ๔,๔๖๑.๐ ช.ม. ชั่วโมงบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ :  PC - 9 ] ๓,๘๙๐.๓ ช.ม. เคยทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค :  F-5 E/F ] และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F-16 A/B ]

(๒)  น.ท. ศักพน ชัยมงคล (I.O.:Blue Phoenix 2) ตำแหน่งนายทหารกิจการศึกษา  กองการศึกษา  โรงเรียนการบิน

นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น ๓๙  ศิษย์การบินรุ่น น.๑๐๐  มีชั่วโมงบินรวม ๒,๘๖๖.๓ ช.ม. ชั่วโมงบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ :  PC - 9 ] ๑,๒๙๗.๑ ช.ม. เคยทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๔ ก  [ ฮ.๔ ก : S - 58T ] และเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๘  [ ฮ.๘ : BELL - 206 B3 ]

(๓)  น.ท. ปริญญา บรูณสมภพ (HUSAIN : Blue Phoenix 3) ตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก  กองฝึกการบิน  โรงเรียนการบิน

นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น ๓๙  ศิษย์การบินรุ่น น.๑๐๐  มีชั่วโมงบินรวม ๒,๙๕๓.๔ช.ม. ชั่วโมงบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ :  PC - 9 ] ๒,๒๔๔.๕ ช.ม. เคยทำการบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ]

(๔)  น.ท. จารุต สุขประเสริฐ (FREEMAN : Blue Phoenix 4) ตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าว  โรงเรียนการบิน

นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น ๓๘  ศิษย์การบินรุ่น น.๙๘  มีชั่วโมงบินรวม ๒,๑๑๒.๑ ช.ม. ชั่วโมงบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ :  PC - 9 ] ๑,๓๗๓.๒ ช.ม. เคยทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ฝึกแบบที่ ๑  [ บ.ขฝ.๑ :  L - 39ZA/ART ]

(๕)  น.ท. วรสิทธิ์ เสียงเสนาะ (MAXIMUS : Blue Phoenix 5) ตำแหน่งนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน  โรงเรียนการบิน

นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น ๔๑  ศิษย์การบินรุ่น น.๑๐๔  มีชั่วโมงบินรวม ๓,๗๔๑.๐ ช.ม. ชั่วโมงบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙  [ บ.ฝ.๑๙ :  PC - 9 ] ๒,๙๒๙.๖ ช.ม. เคยทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ฝึกแบบที่ ๑  [ บ.ขฝ.๑ : L - 39ZA/ART ]

(๖)  น.ท. เจริญชัย อุทธา (EISTEIN : Blue Phoenix 6) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาการ  กองการศึกษา  โรงเรียนการบิน

นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น ๔๑  ศิษย์การบินรุ่น น.๑๐๓  มีชั่วโมงบินรวม ๓,๖๖๗.๐ ช.ม. ชั่วโมงบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ [ บ.ฝ.๑๙ :  PC - 9 ] ๓,๐๗๖.๖ ช.ม. เคยทำการบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ]

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-23 06:48:37 IP : 101.109.179.147[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.