ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (OV - 10C)...๑๒


           

            ผมขออัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  มาเป็นสิริมงคลกับกระทู้ในตอนนี้

            สมญานาม "สิงห์เหนือ  เสือใต้" คงไม่ห่างไกลจากอากาศยานรุ่นนี้เท่าใดนัก  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก...ที่มาและการขึ้นประจำการครั้งแรกของมัน "เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ]"

            ตำนานสิงห์เหนือ

           ปีพ.ศ.๒๕๑๒...กองทัพอากาศมีความต้องการเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจโจมตีสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) เพื่อทดแทนเครื่องบินโจมตีฝึกแบบที่ ๖  [ บ.จฝ.๖ : AT - 6 ] และเครื่องบินโจมตีฝึกแบบที่ ๑๓  [ บ.จฝ.๑๓ ] ที่รับใช้กองทัพอากาศมานานจนใกล้หมดอายุการใช้งาน  จึงมีการจัดส่งนักบินจำนวน ๖ นาย  ประกอบด้วย (ยศและตำแหน่งขณะนั้น)

(๑)  น.อ. ประภา  เวชปาน       : รอง จก.ยก.ทอ. (หัวหน้าคณะ)

(๒)  น.อ. สุรพล  โสภาพงษ์    : ผอ.ยก.ทอ.

(๓)  น.อ. ชากร  ทัตตานนท์    : ผู้แทนกองบินยุทธการ

(๔)  น.อ. บุญสม  อยู่ออมสิน  : ผบ.กองบิน ๑  ดอนเมือง

(๕)  น.อ. จิตระพี  สุบรรณ      : ผบ.กองบิน ๒  โคกกระเทียม

(๖)  น.อ. ประหยัด  ดิษยะศริน : ผบ.กองบิน ๔  ตาคลี

            เพื่อเดินทางไปประเมินค่าเครื่องบินโจมตี OV - 10A ที่บริษัท North  American Co.,Ltd  ประเทศสหรัฐฯ  ตามคำเชิญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  นักบินทั้ง ๖ ท่านนี้ถือว่าเป็นนักบินไทยรุ่นแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน OV - 10

            ปีพ.ศ.๒๕๑๓...กองทัพอากาศตัดสินใจซื้อเครื่องบิน OV - 10C จำนวน ๑๖ เครื่อง  ในวงเงิน ๓๒๐ ล้านบาท (ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณมากที่สุดภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒) โดยทางบริษัทผู้ผลิตจะทำการส่งมอบให้ได้ตอนต้นปีพ.ศ.๒๕๑๔  ขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้คัดเลือกนักบิน ๖ นาย  ประกอบด้วย (ยศและตำแหน่งขณะนั้น)

(๑)  น.ต. พิสิษฐ์  ศรีกาฬศิลป์

(๒)  น.ต. สุภางค์  แก้วพันธ์พงศ์

(๓)  ร.อ. บรรทม  เรืองจันทร์

(๔)  ร.อ. เกื้อกูล  วัฒน์ศักดิ์

(๕)  ร.อ. ฤทธิรงค์  ยังวิไล

(๖)  ร.ท. สมถวิล  พงษ์ปิยรัตน์

            เพื่อส่งไปทำการฝึกบินกับเครื่องบิน OV - 10C ประมาณ ๗ เดือน  ณ. ฐานทัพอากาศเอกลิน  ประเทศสหรัฐฯ  ซึ่งเมื่อจบแล้วได้กลับมาเป็นครูการบินรุ่นแรกของเครื่องบิน OV - 10C

            ปีพ.ศ.๒๕๑๔...ในเดือนพ.ค.  บริษัท Rockwell  Co.,Ltd (บริษัท North  American  Co.,Ltd เดิม) ได้จัดส่งเครื่องบิน OV - 10C จำนวน ๑๖ เครื่องมากับเรือบรรทุกสินค้าและขนขึ้นที่ท่าเรือคัมรันเบย์ของสหรัฐฯ  ประเทศเวียดนามใต้  เพื่อทำการประกอบเครื่องและบินทดสอบในเวียดนามก่อนที่จะส่งมอบ  โดยกองทัพอากาศได้มีคำสั่งให้ครูการบิน (รุ่นแรก) ทั้ง ๖ นาย  เดินทางไปรับเครื่องที่ประเทศเวียดนามใต้เพื่อร่วมทำการบินกับนักบินอเมริกันนำทั้ง ๑๖ เครื่อง  กลับมาลงที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง

             ปีพ.ศ.๒๕๑๔...ในเดือนมิ.ย.  พล.อ.อ. บุญชู  จันทรุเบกษา  ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ในขณะนั้น)  ได้จัดให้มีพิธีรับมอบและบรรจุเครื่องบิน OV - 10C ทั้ง ๑๖ เครื่องเข้าประจำการ  กำหนดชื่อว่า "เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ]"  และให้เข้าวางกำลัง  ณ. ฝูงบินขับไล่ - โจมตีที่ ๒๑  กองบิน ๒  โคกกระเทียม  โดยมี น.ท. พิสิษฐ์  ศรีกาฬสินธ์  เป็นผบ.ฝูงบิน OV - 10C คนแรกของกองทัพอากาศ

            ปีพ.ศ.๒๕๑๕...เครื่องบิน OV - 10C เคลื่อนย้ายกำลังจากฝูงบินขับไล่ - โจมตีที่ ๒๑  เข้าประจำการถาวร ณ.ฝูงบินผสมที่ ๒๒๑  ฐานบินเชียงใหม่ (ภายหลังถูกยกระดับขึ้นเป็นกองบิน ๔๑  เชียงใหม่)

 

            ตำนานเสือใต้

            ปีพ.ศ.๒๕๑๗...วันที่ ๘ ธ.ค. พล.อ.อ. ประวัติ  จิระสถิตย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบิน OV - 10C ฝูงที่ ๒  จำนวน ๑๖ เครื่อง ณ. ฝูงบินขับไล่ - โจมตีที่ ๕๓  กองบิน ๕  ประจวบ

            ปีพ.ศ.๒๕๒๕...กองทัพอากาศมีคำสั่งให้โอนย้ายเครื่องบิน OV - 10C จากฝูงบินขับไล่ - โจมตีที่ ๕๓  เข้าประจำการ ณ. ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๗๑๑  กองบิน ๗๑  สุราษฎร์  ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีนั้น

            ปีพ.ศ.๒๕๓๔...วันที่ ๒๔ ก.ย. เครื่องบิน OV - 10C เคลื่อนย้ายกำลังจากฝูงบิน ๗๑๑ เข้าประจำการถาวร ณ. ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๑๑  กองบิน ๔๑  เชียงใหม่  ทำให้กองบิน ๔๑ กลายเป็นบ้านของเครื่องบิน OV - 10C ทั้ง ๒ รุ่น

  

 

            ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๔๗ เป็นต้นมา  ซึ่งเป็นวันที่เครื่องบิน OV - 10C ปลดประจำการ  Patch ที่เกี่ยวกับข้องกับมันทั้งหมดก็ได้เป็นตำนานตามไปด้วย  Patch ที่นำเสนอในกระทู้นี้เป็น Patch ในยุคสุดท้ายของเครื่องบิน OV - 10C  ซึ่งเจ้าหน้าที่กองบิน ๔๑ ใช้ประดับเครื่องแบบ

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากนิตยสาร TOP  GUN ฉบับที่ ๔๗ และ ๗๕ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-07 23:54:22 IP : 125.24.15.106


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1297714)

            ผมขอจอง patch ของกองบิน ๔๑ และ OV-10 ทั้ง ๑๖ แบบไว้ก่อนเลยนะครับ  เพราะว่า บ.ปลดประจำการไปจะเก็บ patchได้ง่ายดี  ต่อไปนี้ก็จะไม่มีอีกแล้ว  เสร็จเมื่อไหร่แจ้งผมได้เลย  จะได้โอนเงินตามมาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรกิจ ช่วงโชติ (surakij-dot-c-at-unithai-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-08 08:45:41 IP : 203.146.51.8


ความคิดเห็นที่ 2 (1297719)

ของพร้อมส่งครับพี่สุรกิจ (ขอค่าส่ง ๕๐ บาท)  ยังมีเครดิตของพี่เหลืออยู่ ๖๕๐ บาทนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-08 09:59:11 IP : 125.24.94.255


ความคิดเห็นที่ 3 (1297740)

THE LAST BRONCOS TEAM

            วันที่ ๘ ก.ย.๒๕๔๖  รัฐบาลโดยพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้ทำพิธีมอบเครื่องบิน OV - 10C จำนวน ๔ เครื่อง  ดังนี้

(๑)  บ.จ.๕ - ๑๗ / ๑๖ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๑๗ ( Serial  No. : 360 - 001 / 159134 )

(๒)  บ.จ.๕ - ๑๙ / ๑๖ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๑๙ ( Serial  No. : 360 - 003 / 159136 )

(๓)  บ.จ.๕ - ๒๒ / ๑๖ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๒๒ ( Serial  No. : 360 - 006 / 159139 )

(๔)  บ.จ.๕ - ๒๕ / ๑๖ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๒๕ ( Serial  No. : 360 - 009 / 159142 )

ให้นางกลอเรีย  มาร์คาปากัล  อาร์โรโย  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ณ. ฐานทัพอากาศ VILLAMORE  ประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อใช้ในภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้าย

            การส่งมอบเครื่องบินมิตรภาพในครั้งนั้น  ฝูงบิน ๔๑๑ ทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๔๖ ที่กองบิน ๔๑  เชียงใหม่  แล้วทำการบินมายังฝูงบิน ๑๐๖  อู่ตะเภา  จากนั้นจึงทำการลำเลียงใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่โดยไม่มีการถอดปีกและลำตัวเพื่อเดินทางไปขึ้นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ได้จัดจ้างไว้ ณ. ท่าเรือจุกเสม็ด  มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวซูบิค  ต่อไป

            ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๔๗ (หลังจากที่เครื่องบิน OV - 10C ทั้งหมดได้ปลดประจำการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๔๙) ฝูงบิน ๔๑๑ ได้ส่งมอบเครื่องบินชุดที่ ๒ ให้ประเทศฟิลิปปินส์อีกจำนวน ๔ เครื่อง  ดังนี้

(๑)  บ.จ.๕ - ๔ / ๑๔ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๐๔ ( Serial  No. : 342 - 004 / 158399 )

(๒)  บ.จ.๕ - ๗ / ๑๔ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๐๗ ( Serial  No. : 342 - 007 / 158402 )

(๓)  บ.จ.๕ - ๑๑ / ๑๔ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๑๑ ( Serial  No. : 342 - 011 / 158406 )

(๔)  บ.จ.๕ - ๒๘ / ๑๖ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๒๘ ( Serial  No. : 360 - 012 / 159145 )

โดยทำการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๒๕๔๗ ที่ประเทศฟิลิปปินส์

            อนึ่ง...เครื่องบิน OV - 10C ที่เหลือในประเทศไทยในปัจจุบัน  หลังปลดประจำการกองทัพอากาศได้มอบให้หน่วยงานต่างๆเก็บรักษาไว้  ดังนี้

  • มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศไทยฯ  จำนวน ๓ เครื่อง
  • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ                  จำนวน ๑ เครื่อง
  • กองบิน ๒  โคกกระเทียม                  จำนวน ๑ เครื่อง
  • กองบิน ๗  สุราษฎร์                         จำนวน ๑ เครื่อง
  • กองบิน ๔๑  เชียงใหม่                      จำนวน ๒ เครื่อง
  • กองบิน ๕๓  ประจวบ                        จำนวน ๑ เครื่อง

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากนิตยสาร TOP  GUN ฉบับที่ ๗๕

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-08 11:47:53 IP : 125.24.94.255


ความคิดเห็นที่ 4 (1298239)

อืม...รู้สึกว่าจะขาดอาร์มของฝูงบินย่อยที่วัฒนานครที่โอวีเท็นเคยไปอยู่นะครับ  ผมเคยเห็นของท้าวทองไหลเขาอ่ะครับ  กลัวว่าจะไม่ครบชุด

ผู้แสดงความคิดเห็น hume (yanapol777-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-11 13:49:53 IP : 118.172.91.87


ความคิดเห็นที่ 5 (1298295)

            ที่คุณ Hume กล่าวถึง คือ หน่วยบิน ๔๑๑๑ วัฒนานคร  ซึ่งกองบิน ๔๑ จัดกำลังเครื่องบิน OV - 10Cจำนวนหนึ่งเป็นหน่วยบินอิสระไปปฏิบัติราชการสนามครับ  เจ้าหน้าที่ที่ไป DEPLOYED เท่านั้นถึงจะใช้มัน  ส่วน ๑๖ แบบที่นำเสนอนี้ คือ Patch มาตรฐานที่ข้าราชการทุกท่านของกองบิน ๔๑ ใช้ประดับเครื่องแบบจนถึงวาระที่เครื่องบิน OV - 10C ปลดประจำการครับ

            ชมเรื่องราวของ Patch ฝูงบินและหน่วยบินอิสระปฏิบัติราชการชายแดน ฝูงบินและหน่วยบินสนาม) ได้ที่กระทู้ "Patch นี้มีเรื่องราว...ตอนที่ ๑๔" ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-11 21:40:03 IP : 125.24.50.99


ความคิดเห็นที่ 6 (1298430)

            ผมได้นำเสนอช่วงชีวิตสุดท้ายจนถึงวัยเกษียณของเครื่องบิน OV - 10C ไปแล้ว  อากาศยานหากขาดผู้ควบคุมการบินก็คงจะบินไม่ได้  เครื่องบิน OV - 10C มาเกษียณอายุ ณ. ที่มั่นสุดท้าย คือ กองบิน ๔๑  เชียงใหม่  ดังนั้นเราน่าจะทราบถึงความรู้สึกของผู้นำของเหล่าเสืออากาศ OV - 10C ทั้งหลายว่า...ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเครื่องบิน OV - 10C ถึงวาระต้องเกษียณอายุราชการ

            ผู้บังคับบัญชาท่านนี้ คือ นาวาอากาศเอก วิสุรินทร์  มูลละ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)  ท่านเป็นผู้บังคับการคนสุดท้ายที่ได้ควบคุมสายงานบังคับบัญชาเครื่องบิน OV - 10C ของกองบิน ๔๑  ท่านผู้การฯได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับนิตยสาร TOP  GUN ฉบับที่ ๗๕  ถึงความรู้สึกที่มีต่อเครื่องบิน OV - 10C ว่า

            "ในอดีตที่ผ่านมา  สมัยที่มีการโจมตีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ที่เขาค้อ  ผมก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติที่นั่นด้วย  จนกระทั่งปัจจุบันที่ภารกิจเปลี่ยนไป  เครื่อง OV - 10 ก็ยังได้รับมอบหมายให้ทำการปราบปรามและโจมตีแหล่งผลิตยาเสพติดทางภาคเหนือของประเทศ 

            ผมบินเครื่องบิน OV - 10 มาตั้งแต่ปี "๒๔ จนกระทั่งมารับตำแหน่งที่กองบิน ๔๑ นี้เอง  เครื่อง OV - 10 เป็นเครื่องที่มีสมรรถนะดีมาก  เครื่องยนต์ดี  ใช้ในการตรวจการณ์ภาคพื้นได้ดีมาก  เราสามารถใช้เครื่องบินแบบนี้ได้หลากหลายภารกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีภาคพื้น  การบินลาดตระเวน  การคุ้มกันกองกำลังภาคพื้น  การบินค้นหาและช่วยชีวิตเราก็ยังสามารถใช้ได้  นับเป็นเครื่องที่มีค่าบำรุงต่ำ  ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า  และเป็นที่น่าเสียดายที่ต้องมาปลดประจำการในวันนี้

           สำหรับผมเองค่อนข้างใจหาย  แต่ก็ยังภาคภูมิใจที่ได้จัดงานและมีท่านผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้หลายท่าน  เราได้ทำพิธีอย่างสมเกียรติในฐานะนักรบด้วยกันที่พึงกระทำต่อนักรบผู้จะอำลาในวันนี้"

ขอขอบคุณ : พ.อ.อ. กมล  ทาวงศ์ / เอื้อเฟื้อภาพ

                        บทสัมภาษณ์จากนิตยสาร TOP  GUN

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-12 18:51:27 IP : 125.24.87.115[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.