ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (F - 5 A/B)...๙


            ผลพวงมาจากการปล่อยกระทู้ที่แล้ว...อันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F  TIGRIS ]  วันนี้ขอนำสนออีกบทบันทึกหนึ่งของ F - 5A/B และ RF - 5A  ซึ่งเป็นตำนานไปแล้ว  ส่วนที่ยังเห็นบินๆกันอยู่ส่วนมากจะเป็น F - E/F  แต่ก็คงอีกไม่นานล่ะครับ...เมื่อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบพหุบทบาท (กริฟเฟน) เข้าประจำการในปีพ.ศ.๒๕๕๔  เจ้า F - 5E/F ก็คงต้องกลายเป็นอีกตำนานหนึ่งตามรุ่นพี่ของมัน (ยกเว้น F - 5E/F ที่อัพเกรดเป็น F - 5E/F  TIGRIS ของฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑ )

            ข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบ F - 5...ในปัจจุบันมีมากมายให้หาอ่านกันอย่างจุใจ  แต่ www.thaipatch.com/ จะขออนุญาตกระชับเรื่องราวเพื่อให้สอดคล้องกับ Patch ที่จะนำเสนอต่อไปนี้

  

            ในปีพ.ศ.๒๕๐๘ เกิดสงครามเวียดนาม  กองทัพสหรัฐฯได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งกำลังทางอากาศให้กับประเทศพันธมิตรจำนวนถึง ๑๐ ฝูงบิน  เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพสหรัฐฯในเวียดนาม  โดยมุ่งหวังที่จะวางกำลังในประเทศเวียดนาม , ฟิลิปปินส์  และไทย

(๑)  เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘  [ บ.ข.๑๘ : F - 5A ]

             ปีพ.ศ.๒๕๑๐ : กองทัพอากาศได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบที่นั่งเดี่ยว  ความเร็วเหนือเสียงแบบ F - 5A จำนวน ๘ เครื่อง  เข้าประจำการ ณ. ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๓  กองบิน ๑  ดอนเมือง (ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางทหารของรัฐบาลสหรัฐฯ)

             ปีพ.ศ.๒๕๑๔ : ได้รับมอบเครื่องบิน F - 5A เพิ่มเติมจากกองทัพสหรัฐฯอีกจำนวน ๕ เครื่อง

             ปีพ.ศ.๒๕๑๗ : ได้รับมอบเครื่องบิน F - 5A เพิ่มเติมจากกองทัพสหรัฐฯอีกจำนวน ๕ เครื่อง

             ปีพ.ศ.๒๕๑๙ : กองบิน ๑  ดอนเมือง  ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ ณ. ที่ตั้งปัจจุบันคือ  กองบิน ๑  โคราช  มีผลให้เครื่องบิน F - 5A ทั้ง ๑๘ เครื่อง  ย้ายเข้าประจำการที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓

             ปีพ.ศ.๒๕๒๙ : กองทัพอากาศได้มีการจัดวางกำลังทางอากาศใหม่  โดยให้เครื่องบิน F - 5A ในฝูงบิน ๑๐๓ (ในขณะนั้นเหลือเพียง ๙ เครื่อง  เนื่องจากสูญเสียในระหว่างปฏิบัติภารกิจการรบและอุบัติเหตุ) เคลื่อนย้ายไปประจำการที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑ ณ. กองบิน ๒๓  อุดร

             ปีพ.ศ.๒๕๔๑ : มีคำสั่งให้เครื่องบิน F - 5A ในฝูงบิน ๒๓๑ (ในขณะนั้นเหลืออยู่เพียง ๔ เครื่อง) เคลื่อนย้ายไปประจำการที่ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๗๑๑ ณ. กองบิน ๗๑  สุราษฎร์ (ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๒...ถูกยกระดับขึ้นเป็นกองบิน ๗)

             ปีพ.ศ.๒๕๔๓ : เครื่องบิน F - 5A ทั้งหมดถูกปลดประจำการ

 

(๒)  เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก  [ บ.ข.๑๘ ก : F - 5B ]

             ปีพ.ศ.๒๕๐๙ : กองทัพอากาศได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสองที่นั่ง  ความเร็วเหนือเสียงแบบ F - 5B จำนวน ๒ เครื่อง (Serial  No.63 - 8438 และ 63 - 8439)เข้าประจำการ ณ. ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๓  กองบิน ๑  ดอนเมือง (ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางทหารของรัฐบาลสหรัฐฯ) ในเดือนธ.ค.ปีนั้น

            ปีพ.ศ.๒๕๑๘ : กองทัพอากาศได้รับเครื่องบิน F - 5B เพิ่มอีก ๑ เครื่องบิน (Serial  No.73 - 1609) อันเนื่องมาจากนักบินเวียดนามใต้นำเครื่องลี้ภัยมาลงที่สนามตาตลี

            ปีพ.ศ.๒๕๑๙ : กองบิน ๑  ดอนเมือง  ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ ณ. ที่ตั้งปัจจุบันคือ  กองบิน ๑  โคราช  มีผลให้เครื่องบิน F - 5B ทั้ง ๓ เครื่อง (Serial  No.63- 8438 / 63 - 8439 / 73 - 1609) ย้ายเข้าประจำการที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓  และในเดือนก.ย.ปีเดียวกัน...เครื่องบิน F - 5B จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No.63 - 8439 ซึ่งรับมอบมาจากประเทศสหรัฐฯ) เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภารกิจการฝึกบินขึ้น - ลงที่กองบิน ๑  โคราช  ทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย

            ปีพ.ศ.๒๕๒๕ : กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบิน F - 5B จำนวน ๒ เครื่อง (Serial  No.74 - 0778 และ 74 - 0779) จากประทศมาเลเซีย

              ปีพ.ศ.๒๕๒๙ : กองทัพอากาศได้มีการจัดวางกำลังทางอากาศใหม่  โดยให้เครื่องบิน F - 5B ในฝูงบิน ๑๐๓ (ในขณะนั้นเหลือเพียง ๔ เครื่อง  โดยมี Serial  No.63 - 8438 / 73 - 6109 / 74 - 0778 / 74 - 0779) เคลื่อนย้ายไปประจำการที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑ ณ. กองบิน ๒๓  อุดร

           ปีพ.ศ.๒๕๓๐ : กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบิน F - 5B จำนวน ๒ เครื่อง (Serial  No.73 - 1602 และ 73 - 1603) จากประเทศสหรัฐฯ

           ปีพ.ศ.๒๕๓๖ : กองทัพอากาศสูญเสียเครื่องบิน F - 5B จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No.73 - 1609 ซึ่งเป็นเครื่องที่นักบินเวียดนามใต้บินลี้ภัยมา) จากสาเหตุเพลิงไหม้ขณะเติมเชื้อเพลิง

            ปีพ.ศ.๒๕๓๙ : เครื่องบิน F - 5B จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No.73 - 1602 ซึ่งเป็นเครื่องที่จัดหาจากประเทศสหรัฐฯ) ถูกปลดประจำการเนื่องจากทำการบินครบ ๖,๐๐๐ ชั่วโมง

            ปีพ.ศ.๒๕๔๑ : เครื่องบิน F - 5B จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No.73 - 1603 ซึ่งเป็นเครื่องที่จัดหาจากประเทศสหรัฐฯ) ถูกปลดประจำการเนื่องจากทำการบินครบ ๖,๐๐๐ ชั่วโมง  ในปีเดียวกัน...มีคำสั่งให้เครื่องบิน F - 5B ในฝูงบิน ๒๓๑ (ในขณะนั้นเหลืออยู่ ๓ เครื่อง  โดยมี Serial  No.63 - 8438 / 74 - 0778 / 74 - 0779) เคลื่อนย้ายไปประจำการที่ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๗๑๑  ณ. กองบิน ๗๑  สุราษฎร์ (ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ถูกยกระดับขึ้นเป็นกองบิน ๗)

            ปีพ.ศ.๒๕๔๘ : เดือนเม.ย.เครื่องบิน F - 5B จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No.74 - 0778 ซึ่งจัดซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย) เกิดอุบัติเหตุตกขณะทำการฝึกในเขตอ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

            ปีพ.ศ.๒๕๕๐ : เดือนธ.ค.เครื่องบิน F - 5B สายการผลิตเครื่องแรกของโลก (Serial  No.63 - 8438 ซึ่งรับมอบมาจากประเทศสหรัฐฯ) ถูกปลดประจำการ

            ปัจจุบันยังคงเหลือเครื่องบิน F - 5B เครื่องสุดท้ายอีก ๑ เครื่อง (Serial  No.74 - 0779 ซึ่งจัดซื้อจากประเทศมาเลเซีย) ที่ยังคงประจำการอยู่ที่ฝูงบิน ๗๐๑  เพื่อรอวันเป็นตำนานตามเพื่อนๆของมัน

 

(๓)  เครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่แบบที่ ๑๘  [ บ.ตข.๑๘ : RF - 5A ]

            เครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่แบบ RF - 5A เป็นเครื่องบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศแบบที่นั่งเดี่ยว  บริเวณส่วนปลายของหัวเครื่องถูกดัดแปลงให้มีช่องใส่อุปกรณ์และกล้องถ่ายภาพแบบ KS 92 ขนาด ๗๐ มม.จำนวน ๔ ตัว  โดยทำการติดตั้งไว้ในมุมที่ต่างกันเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ  เครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติภารกิจเป็นเครื่องบินโจมตีขับไล่ทิ้งระเบิดได้ด้วย

            ปีพ.ศ.๒๕๑๓ : กองทัพอากาศได้รับมอบเครื่องบิน RF - 5A จำนวน ๔ เครื่อง (Serial  No.69 - 7154 / 69 - 7157 / 69 - 7158 / 69 - 7159) เข้าประจำการ ณ. ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๓  กองบิน ๑  ดอนเมือง

            ปีพ.ศ.๒๕๑๙ : กองบิน ๑  ดอนเมือง  ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ ณ. ที่ตั้งปัจจุบันคือ  กองบิน ๑  โคราช  มีผลให้เครื่องบิน RF - 5A ทั้ง ๔ เครื่อง  ย้ายเข้าประจำการที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓

            ปีพ.ศ.๒๕๒๙ : กองทัพอากาศได้มีการจัดวางกำลังทางอากาศใหม่  โดยให้เครื่องบิน RF - 5A ในฝูงบิน ๑๐๓ ทั้ง ๔ เครื่อง  เคลื่อนย้ายไปประจำการที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑ ณ. กองบิน ๒๓  อุดร

            ปีพ.ศ.๒๕๓๐ : กองทัพอากาศสูญเสียเครื่องบิน RF - 5A จำนวน ๒ เครื่อง  โดยเครื่องแรก (Serial  No.69 -7159) เกิดเพลิงไหม้ขณะเครื่องวิ่งขึ้น  ส่วนเครื่องที่สอง (Serial  No.69 - 7154) เกิดอุบัติเหตุชนเขาสีเสียดอ้า  ต.กลางดง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  ในระหว่างภารกิจบินวันครบรอบ ๗๒ ปีกองทัพอากาศ

            ปีพ.ศ.๒๕๓๕ : กองทัพอากาศสูญเสียเครื่องบิน RF - 5A จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No.69 - 7157) สาเหตุจากฐานล้อไม่กางขณะเครื่องลงสนาม

            ปีพ.ศ.๒๕๔๑ : มีคำสั่งให้เครื่องบิน RF - 5A ในฝูงบิน ๒๓๑ (ในขณะนั้นเหลืออยู่เพียงเครื่องเดียว) เคลื่อนย้ายไปประจำการที่ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๗๑๑ ณ. กองบิน ๗๑  สุราษฎร์ (ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๒...ถูกยกระดับขึ้นเป็นกองบิน ๗)

            ปีพ.ศ.๒๕๔๙ : เครื่องบิน RF - 5A เครื่องสุดท้ายของกองทัพอากาศ (Serial  No.69 - 7158) ก็ถูกปลดประจำการ

 

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากนิตยสารสมรภูมิฉบับพิเศษเดือน ก.พ.๒๕๕๑ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-28 16:24:12 IP : 125.24.17.215


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1291755)

มีภาพเก่าๆของเหล่าเสืออากาศที่ทำการบินกับเครื่องบิน F - 5A ในยุคนั้นมาให้ชมครับ

ขอขอบคุณ : พ.อ.อ. กมล  ทาวงศ์  ประสานงานการนำเสนอ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-29 12:42:26 IP : 125.24.94.111


ความคิดเห็นที่ 2 (1291843)

พิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก  [ บ.ข.๑๘ ก : F - 5B ]

            เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๐ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  ผู้บัญชาการการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีปลดประจำการเครื่องบิน F - 5B (Serial  No.63 - 8438) หมายเลขข้างเครื่อง ๗๐๑๐๑  หมายเลขการสร้าง N.8001  ซึ่งเครื่องบิน F - 5B เครื่องนี้เป็น ๑ ใน ๒ เครื่องที่กองทัพอากาศได้รับมอบจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ (ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการทหาร) เมื่อเดือนธ.ค.๒๕๐๙

           พล.อ.อ.วุฒิ  มังคละพฤกษ์  ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ  พร้อมด้วยน.ท.วงศ์วิวัติ  วัฒนวรางกูร  ผบ.ฝูงบิน ๗๐๑ ร่วมทำการบินเครื่องบิน F - 5B เที่ยวสุดท้ายจากกองบิน ๗  สุราษฎร์  มาที่กองบิน ๖  ดอนเมือง  โดยพล.อ.อ.วุฒิ  มังคละพฤกษ์เป็นผู้รายงานและดำเนินพิธีการ

 

ขอบคุณภาพสวยๆจาก : พ.อ.อ.รัชต์  รัตนวิจารณ์  / คุณ SKYMAN

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-29 19:23:46 IP : 125.24.47.230


ความคิดเห็นที่ 3 (1297724)

            ภาพเก่าของพล.อ.อ. บุญชู  จันทรุเบกษา  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ  ถ่ายภาพคู่กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก  [ บ.ข.๑๘ ก : F - 5B ] ของฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๓ (ในขณะนั้น)

 

ขอขอบคุณ : ภาพจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

                   น.อ. ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ / คุณ Patch  ประสานงานการนำเสนอ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-08 10:18:44 IP : 125.24.94.255


ความคิดเห็นที่ 4 (1331377)

ขออภัยครับ...ภาพ F - 5  ที่โอนจาก ฝูง ๒๓๑ อุดรฯ ไปฝูง ๗๑๑ (๗๐๑) สุราษฏร์น่าจะเป็น F - 5E ที่ ทอ.ไทยซื้อต่อจาก ทอ.สหรัฐฯ ๕ เครื่อง(ฝูงบินข้าศึกสมมุติ) รุ่นหางครีบ - ปากกลม

ข้อมูลดีมากๆ...ชื่นชมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกรีย์ วันที่ตอบ 2009-05-25 12:38:57 IP : 58.137.129.220


ความคิดเห็นที่ 5 (1331402)

ขอบคุณสำหรับคำติชมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-25 16:15:33 IP : 125.24.78.70


ความคิดเห็นที่ 6 (1361010)

มีอะไรดีๆมาให้อ่านให้ดูแบบนี้...สุดยอดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น AIRRO 211 วันที่ตอบ 2010-01-07 15:39:33 IP : 113.53.230.162


ความคิดเห็นที่ 7 (1403203)

ใครมีรูปเก่าๆอย่างนี้ส่งมาให้ดูอีกนะครับ...ขอบคุณมากๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น tong (TONG-UD21-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-06 21:54:47 IP : 125.26.178.52


ความคิดเห็นที่ 8 (1535744)

 ผมเป็น admin ของเพจ www.facebook.com/welovef5forever ครับ ขอเอา link หน้านี้ไปแชร์ในเพจเพื่อเป็นความรู้แก่เพื่อนๆ...ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น We love F-5 forever วันที่ตอบ 2012-10-22 14:52:06 IP : 171.100.73.216


ความคิดเห็นที่ 9 (1535784)

ไม่ขัดข้องครับ  เพราะผมเองก็เข้าไปหาความรู้ใน FB ของท่านเช่นกัน  และขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆใน FB ของท่านด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-22 16:25:57 IP : 125.25.126.97[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.