ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (F - 5 E/F)...๘


            นำเสนอกันมาถึงตอนที่ ๙ แล้วครับสำหรับ...Patch นี้มีเรื่องราว  นักสะสมหลายท่านส่งกำลังใจและคำชมมาให้  หลายท่านมี Patch เหล่านั้นอยู่ในมืออยู่ก่อนแล้ว  เมื่อทางเว็บฯมาเล่าสู่กันฟังพอสังเขป...ก็ได้ทราบที่มาของการจัดทำในวาระต่างๆและตระหนักถึงคุณค่าของ Patch ชิ้นนั้นๆขึ้นมาตามลำดับ  นายฉลามชลถือว่าเป็นบำเหน็จรางวัลกับทีมงานครับ

            ต่อสู้กันมาเป็นสิบปี...วันนี้มีแนวร่วมมากมาย  บ้างก็โทรศัพท์มาพูดคุย  บ้างก็ให้คำแนะนำติชม  หลายท่านไปเจอ Patch ของบ้านเราที่ไม่คุ้นตาจากแหล่งอื่น  ก็ส่งอีเมล์ภาพมาให้เพื่อขอคำแนะนำว่าเป็น Patch อะไร  เป็นของหน่วยใด  อยู่ในแนวทางการสะสมของเขาหรือไม่  แม้มิใช่สินค้าที่ออกมาจาก www.thaipatch.com/ ทางเราก็ไม่ขัดข้องที่จะให้คำแนะนำ  ทั้งนี้เพราะพวกเรา  คือ  แนวร่วมเดียวกันครับ

            มาเข้าเรื่องกันเลย...แฟนๆ F - 5 ขอให้ทางเว็บฯเปิดพื้นที่ใน Patch นี้มีเรื่องราวให้สัก ๑ ตอน  ผมจัด F - 5E/F TIGRIS ให้ก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อย

F - 5 TIGRIS

      เป็นโครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F  SHARK  NOSE ] จำนวน ๑๕ เครื่องของฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑ (211th  Fighter  Interceptor  Squadron : 211 FIS.)  กองบิน ๒๑  อุบล (WING 21  UBON  AFB.) ภายใต้งบประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ เป็นโครงการแรก  โดยให้ดำเนินการเต็มรูปแบบทั้งเรื่องความปลอดภัยและระบบอาวุธที่ทันสมัย  สำหรับ บ.F - 5E/F ที่เหลืออีก ๑๖ เครื่อง  จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเป็นหลัก  งบประมาณที่เหลือจากการปรับปรุงจะไว้ซื้ออาวุธจรวดและอุปกรณ์การฝึกใช้อาวุธทางอากาศ

            กองทัพอากาศ (ทอ.) ได้พิจารณาให้บริษัท Elbit  System  Ltd. แห่งประเทศอิสราเอล  ซึ่งรับผิดชอบการยืดอายุโครงสร้างเครื่องยนต์  ระบบ Avionic  ระบบอาวุธให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น  อีกทั้งเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบหมวกนักบินที่สามารถแสดงข้อมูลการรบที่กระจกด้านหน้าครอบหมวกนักบิน (Display  and  Sight  Helmet : DASH) ซึ่งใช้งานร่วมกับจรวดนำวิถีด้วยความร้อนแบบ Python IV  โดยจรวด Python IV เป็นจรวดนำวิถีที่ติดตั้งกับ บ.ขับไล่ยุคไอพ่นที่มากด้วยประสบการณ์รบทางอากาศของอิสราเอล  รวมไปถึงการเปลี่ยนระบบแผงควบคุมการบิน  และคันบังคับการบินแบบ Hand  On  Trottle  and  Stick หรือ HOTAS  ซึ่งเป็นคันบังคับการบินแบบใหม่ที่ใช้งานร่วมกับหมวก DASH และระบบอาวุธนำวิถี  เพิ่มการตอบสนองการทำงานของนักบินในการบินแบบ Dogfight ได้มากขึ้น

            Elbit เรียก บ.F - 5E/F ในช่วงแรกที่ปรับปรุงนี้ว่า F - 5T (มาจากคำว่า THAI) โดยกำหนดเอาชื่อ "TIGRIS" ซึ่งเป็นเสือในเทพนิยายอิสราเอลมาใช้ บ.เหล่านี้  โดยจุดสังเกตที่จะทำให้ทราบว่าเป็น F - 5E/F Tigris คือตรงบริเวณส่วนหลังของลำตัว บ.ที่มีครีบเสาอากาศติดอยู่

 

 

 

จรวดนำวิถีด้วยความร้อนแบบ Python IV

 

           ผลิตโดยบริษัท Rafael แห่งประเทศอิสราเอล  จัดเป็นจรวดนำวิถีระยะใกล้ในยุคที่ ๔ ( สามารถใช้อาวุธแบบ All  Aspect และสามารถยิงแบบ Off - Bore  Sight  กล่าวคือ  สามารถใช้อาวุธต่อเป้าหมายโดยไม่ต้องหันหัวอากาศยานเข้าหาเป้าหมาย ) Python  IV สามารถยิงได้จากมุมที่มากกว่าจรวดนำวิถีแบบอื่น  โดยหลังจากยิงออกไปแล้ว...จรวดยังคงสามารถรักษาการ Track เข้าหาเป้าหมายในลักษณะ Trail  Chase เพื่อเข้าทำลายเป้าหมายต่อไป  ระยะเวลาในการ Engage ประมาณ ๓๐ วินาที

            Python IV มีพื้นที่บังคับ ๑๘ ชิ้น  ทำให้มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและท่าทางในการติดตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ( ยิงแบบกลับหลังโดยจรวดสามารถเลี้ยวหันหลังกลับ ๑๘๐ องศาได้ )  มีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า ๔๐ กิโลเมตร  นำวิถีด้วยอินฟราเรด  ทำให้ระบบเซ็นเซอร์ของ Python IV สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลเมตร  และสามารถแยกแยะเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างภาพลวงตาด้วย Chaff และ Flare ได้

 

ชุดอุปกรณ์แสดงภาพ DASH ( Display  And  Sight  Helmet )

            เป็นชุดอุปกรณ์ที่แสดงภาพบนหมวกนักบิน  ช่วยให้นักบินใช้อาวุธได้ง่ายขึ้น  เพียงแค่มองไปยังเป้าหมายก็จะทำให้หัวจรวดมองตามไปด้วย  โดยข้อมูลที่แสดงบนหมวกนักบินจะเป็นตำแหน่งที่เรดาร์และจรวดติดตามตรวจจับเป้าหมาย  และจะช่วยประมวลผลว่าเป้าหมายอยู่ในระยะยิงหวังผลหรือยัง? ( Dynamics  Launch  Zone : DLZ )  นักบินไม่จำเป็นต้องก้มมองใน Cockpit และไม่จำเป็นต้องหันหัวอากาศตามเป้าหมายทันที  นอกจากนี้ภาพที่แสดงยังให้ข้อมูลด้านการบินที่จำเป็นอีกด้วย

 

            บ.ข.๑๘ ข - ๑๙/๒๔ (Serial  No. 79 - 1682) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๑๙ เป็น บ.F - 5E ต้นแบบที่นั่งเดี่ยวเครื่องแรกที่เข้ารับการปรับปรุง  ทำการบินทดสอบเที่ยวแรกเมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๔๕  โดยมี น.ท. Michael  Arad นักบินทดสอบชาวอิสราเอล  ร่วมกับ น.ต. รณวิทย์  จิตตรีขันธ์  เป็นนักบิน Chaser ณ ฝูงบิน ๒๑๑  ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

            บ.ข.๑๘ ค - ๖/๒๔ (Serial  No. 79 - 1708) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๐๖ เป็น บ.F - 5F ต้นแบบสองที่นั่งเครื่องแรกที่เข้ารับการปรับปรุง  โดยมี น.ท. Michael  Arad นักบินทดสอบชาวอิสราเอล  ร่วมกับ น.ต. รณวิทย์  จิตตรีขันธ์  เป็นนักบิน Chaser เช่นเดิม  หลังจากนั้นได้ทำการทดสอบเครื่องต้นแบบทั้งสองเครื่องอีกหลายครั้งจนได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็ได้ส่งคืนฝูงบิน ๒๑๑ ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๔๖  รวมระยะเวลาในการเครื่องทั้งหมดในเฟสแรกทั้งสิ้น ๓ ปี ๖ เดือน ๑๙ วัน (โดยเริ่มตั้งวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๔๔ - ๓ พ.ค.๒๕๔๘ รวมระยะเวลา ๑,๒๙๖ วัน)



ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-19 21:04:04 IP : 125.24.71.146


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1537355)

  

ย้อนรอย TIGER II ในถิ่น STARFIRE

            วันนี้มาเจาะเวลาหาอดีตที่มาของเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค   [บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F ]  ทั้งรุ่น TIGER II และรุ่น SHRAK  NOSE ก่อนที่จะถูกอัพเกรดเป็น Version  TIGRIS กันครับ

            ๑๒ ม.ค.๒๕๑๙ : คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัยนั้นได้พิจารณาเรื่องความต้องการเครื่องบิน (บ.) ของกองทัพอากาศ (ทอ.)  โดยลงมติรับหลักการและมอบหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาดำเนินการ  ทอ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ บ.ขับไล่สมรรถนะความเร็วเหนือเสียงแบบ F - 5E/F ภายใต้ชื่อ "คณะกรรมการโครงการเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นพร้อมจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ" เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆของโครงการดังนี้

(๑)  การจัดซื้อ บ.ขับไล่ที่นั่งเดี่ยวแบบ F - 5E จำนวน ๑๓ เครื่อง  เป็นเงินประมาณ ๔๑.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(๒)  การจัดซื้อ บ.ขับไล่สองที่นั่งแบบ F - 5F จำนวน ๓ เครื่อง  เป็นเงินประมาณ ๑๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(๓)  ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน  เป็นเงินประมาณ ๖.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(๔)  ค่าอะไหล่เริ่มแรกสำหรับใช้ ๑๘ เดือน  เป็นเงินประมาณ ๑๑.๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(๕)  ค่าบริการเจ้าหน้าที่เทคนิค  เป็นเงินประมาณ ๐.๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(๖)  ค่าขนส่ง  เป็นเงินประมาณ ๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(๗)  ค่าดำเนินการและบริการต่างๆ  เป็นเงินประมาณ ๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยมีเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นงวดๆรวมระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๒)  และยังมีการจัดหาจรวดนำวิถีแบบ AIM - 9J อีกจำนวนหนึ่งในวงเงิน ๔๔๑.๗ ล้านบาท (จัดหาระหว่างปีพ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๒)

            ๑๒ พ.ค.๒๕๑๙ : ครม.ในสมัยนั้นได้อนุมัติให้ ทอ.จัดหา บ.ขับไล่แบบ F - 5E/F จำนวน ๑ ฝูงพร้อมระบบอาวุธ  โดยวิธีจัดซื้อโดยตรงจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในระบบการขายแบบ Foreign  Military  Sale : FMS.

           ๒๖ พ.ค.๒๑ : บ.F - 5E/F จำนวน ๘ เครื่องแรกเดินทางมากับเครื่องบินลำเลียงแบบ C - 5 : GALAXY ในลักษณะถอดปีกและลำตัวออกจากกัน (เพื่อสะดวกในการขนส่ง) ถึง ณ สนามบินดอนเมือง  จากนั้น บ.ทั้ง ๘ เครื่องถูกเจ้าหน้าที่ ทอ.ร่วมกับฝ่ายการช่างการบินไทย  เจ้าหน้าที่จัสแม็กสหรัฐฯ  เจ้าหน้าที่จากบริษัท Northrop  Grumman ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต บ.F - 5E/F นี้  ได้ร่วมกันประกอบเครื่อง ณ กองโรงงานการช่าง  กรมช่างอากาศดอนเมือง  จนเสร็จสมบูรณ์  และเตรียมขึ้นทำการบินทดสอบก่อนส่งมอบให้ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒ (102nd  Fighter  Interceptor  Squadron : 102 FIS.) กองบิน ๑  โคราช (WING 1  KOART  AFB.) โดย ทอ.กำหนดชื่อ บ.ทั้งสองแบบนี้ว่า

 • บ.ขับไล่ที่นั่งเดี่ยวแบบ F - 5E  กำหนดชื่อว่า  เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ]  ประกอบด้วย

 • บ.ขับไล่สองที่นั่งแบบ F - 5F  กำหนดชื่อว่า  เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค [ บ.ข.๑๘ ค : F - 5F ]

            ๑๓ มิ.ย.๒๕๒๑ : พล.อ.อ. พะเนียง  กานตรัตน์  ผบ.ทอ.(ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ร่วมทำการบินทดสอบกับ น.ต. คลิงแมน  นักบินทดสอบ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  จึงได้ส่งมอบให้ฝูงบิน ๑๐๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๒๑

            ๒๑ ส.ค.๒๕๒๑ : บ.F - 5E/F อีกจำนวน ๘ เครื่อง (ชุดที่ ๒) ก็ถูกขนส่งและประกอบเครื่องตามขั้นตอนและวิธีการเดิมเหมือนเมื่อครั้งรับมอบ บ.ชุดแรกเมื่อเดือน พ.ค.๒๕๒๑  โดยแม้ว่าจะทำการประกอบเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ยังมิได้ส่งมอบเครื่องไปประจำการ ณ ฝูงบิน ๑๐๒  เพราะยังต้องทดสอบอยู่ที่ดอนเมืองก่อน  รายละเอียด บ.ทั้ง ๑๖ เครื่องประกอบด้วย

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข  [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ] จำนวน ๑๓ เครื่อง

บ.ข.๑๘ ข - ๑/๒๑ (Serial  No. 76 - 1664) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๑๑

บ.ข.๑๘ ข - ๒/๒๑ (Serial  No. 76 - 1665) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๑๒

บ.ข.๑๘ ข - ๓/๒๑ (Serial  No. 76 - 1666) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๑๓

บ.ข.๑๘ ข - ๔/๒๑ (Serial  No. 76 - 1667) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๑๔

บ.ข.๑๘ ข - ๕/๒๑ (Serial  No. 76 - 1668) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๑๕

บ.ข.๑๘ ข - ๖/๒๑ (Serial  No. 76 - 1669) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๒๑

บ.ข.๑๘ ข - ๗/๒๑ (Serial  No. 76 - 1670) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๒๒

บ.ข.๑๘ ข - ๘/๒๑ (Serial  No. 76 - 1671) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๒๓

บ.ข.๑๘ ข - ๙/๒๑ (Serial  No. 76 - 1672) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๒๔

บ.ข.๑๘ ข - ๑๐/๒๑ (Serial  No. 76 - 1673) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๓๑

บ.ข.๑๘ ข - ๑๑/๒๑ (Serial  No. 76 - 1674) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๓๒

บ.ข.๑๘ ข - ๑๒/๒๑ (Serial  No. 76 - 1675) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๓๓

บ.ข.๑๘ ข - ๑๓/๒๑ (Serial  No. 76 - 1676) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๓๔

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค [ บ.ข.๑๘ ค : F - 5F ] จำนวน ๓ เครื่อง

บ.ข.๑๘ ค - ๑/๒๑ (Serial  No. 76 - 1611) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๔๑

บ.ข.๑๘ ค - ๒/๒๑ (Serial  No. 76 - 1612) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๔๒

บ.ข.๑๘ ค - ๓/๒๑ (Serial  No. 76 - 1613) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๔๓

            ๓ ส.ค.๒๕๒๒ : ทอ.สหรัฐฯ ได้ลำเลียง บ.F - 5E ชุดสุดท้ายจำนวน ๔ เครื่องมากับเครื่องบินลำเลียงแบบ C - 141 : Starlifter  แล้วทำการประกอบเครื่องที่ดอนเมืองก่อนส่งมอบให้ฝูงบิน ๑๐๒

            พ.ศ.๒๕๒๔ : ฝูงบินขับไล่ ๑๐๒ รับมอบ บ.F - 5E : SHARK  NOSE จากฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง

บ.ข.๑๘ ค - ๔/๒๔ (Serial  No. 79 - 1693) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๔๖

            พ.ศ.๒๕๓๑ : ทอ.จัดซื้อ บ.F - 5E จำนวน ๖ เครื่องจาก ทอ.สหรัฐฯ  ซึ่งเคยประจำการในฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ 26 ซึ่งปฏิบัติการบินเป็นฝูงบินข้าศึกสมมุติ (26th  Tactical  Flying  Training  Aggressor  Squadron : TFTAS)   โดยขณะนั้นประจำการในฐานทัพอากาศคล้าก  ประเทศฟิลิปปินส์

บ.ข.๑๘ ข - ๓๕/๓๑ (Serial  No. 74 - 1561) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๒๖

บ.ข.๑๘ ข - ๓๖/๓๑ (Serial  No. 74 - 1574) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๔๑

บ.ข.๑๘ ข - ๓๗/๓๑ (Serial  No. 74 - 1575) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๔๒

บ.ข.๑๘ ข - ๓๘/๓๑ (Serial  No. 75 - 0614)

บ.ข.๑๘ ข - ๓๙/๓๑ (Serial  No. 75 - 0615) หมายเลขประจำเครื่อง ๑๐๒๓๖

บ.ข.๑๘ ข - ๔๐/๓๑ (Serial  No. 75 - 0616)

            ๑๘ ธ.ค.๓๑  : บ.ทั้ง ๖ เครื่องเดินทางมาถึงกองบิน ๑  โคราช  โดยมี น.อ. เอนก  พัวสุวรรณ  ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ (ผช.จก.ยก.ทอ.) และ น.อ. ชวลิต  พุกผาสุข  รองผู้บังคับการกองบิน ๑ (รอง ผบ.บน.๑) ในสมัยนั้นให้การต้อนรับ  หลังจากการซ่อมบำรุงแล้วเครื่องพร้อมบรรจุประจำการเพียง ๕ เครื่อง  ทำให้มี บ.F - 5E/F ในฝูงขณะนั้น ๒๓ เครื่อง

            สำหรับรายนามผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒ (STARFIRE  SQDN.)ในระหว่างที่ บ.F - 5/F ประจำการอยู่มีดังนี้

 • น.ท. อมร  แนวมาลี
 • น.ท. อำพล  อินทรไทยวงศ์
 • น.ท. อนันต์  รอดสำคัญ
 • น.ท.สมนึก  โชติยะปุตตะ
 • น.ท. อนันต์  รอดสำคัญ (วาระที่ ๒)
 • น.ท. ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์
 • น.ท. พุฒิ  มังคละพฤกษ์
 • น.ท. ดิลก  ทรงกัลยาณวัตร
 • น.ท. สุจินต์  แช่มช้อย

 

จากถิ่น STARFIRE ย้ายเข้าบ้าน SHARK

            ๒๓ ก.ย.๒๕๓๔ : น.ท. สุจินต์  แช่มช้อย  ผบ.ฝูงบิน ๑๐๒ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ได้รับคำสั่งให้นำ บ.F - 5E/F พร้อมนักบินในสังกัดจำนวนหนึ่ง  เคลื่อนย้ายเข้าวางกำลัง ณ ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๗๑๑ (711th  Fighter  Interceptor  Squadron : 711 FIS.) กองบิน ๗๑  สุราษฎร์  ตามแผนปรับโครงสร้างการวางกำลังทางอากาศใหม่ของ ทอ. เพื่อให้ดูแลความมั่นคงทางชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเคลื่อนย้ายเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๕  [ บ.จ.๕ : OV - 10C ] ที่เคยประจำการในฝูงบิน ๗๑๑ ไปอยู่ที่ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๑๑ (411th  Tactical  Fighter  Squadron : 411 TFS.) กองบิน ๔๑  เชียงใหม่

            รายละเอียดของ บ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประจำการมีดังนี้

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ]

บ.ข.๑๘ ข - ๑/๒๑ (Serial  no. 76 - 1664) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๑๑ / ๗๐๑๑๑

บ.ข.๑๘ ข - ๒/๒๑ (Serial  no. 76 - 1665) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๑๒ / ๗๐๑๑๒

บ.ข.๑๘ ข - ๓/๒๑ (Serial  no. 76 - 1666) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๑๓

บ.ข.๑๘ ข - ๔/๒๑ (Serial  no. 76 - 1667) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๑๔

บ.ข.๑๘ ข - ๖/๒๑ (Serial  no. 76 - 1669) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๒๑ / ๗๐๑๒๑

บ.ข.๑๘ ข - ๗/๒๑ (Serial  no. 76 - 1670) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๒๒ / ๗๐๑๒๒

บ.ข.๑๘ ข - ๘/๒๑ (Serial  no. 76 - 1671) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๒๓

บ.ข.๑๘ ข - ๙/๒๑ (Serial  no. 76 - 1672) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๒๔ / ๗๐๑๒๔

บ.ข.๑๘ ข - ๑๐/๒๑ (Serial  no. 76 - 1673) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๓๑ / ๗๐๑๑๓

บ.ข.๑๘ ข - ๑๑/๒๑ (Serial  no. 76 - 1674) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๓๒ / ๗๐๑๑๔

บ.ข.๑๘ ข - ๑๒/๒๑ (Serial  no. 76 - 1675) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๓๓ / ๗๐๑๑๕

บ.ข.๑๘ ข - ๑๓/๒๑ (Serial  no. 76 - 1676) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๓๔

บ.ข.๑๘ ข - ๑๔/๒๒ (Serial  no. 78 - 0770) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๔๑

บ.ข.๑๘ ข - ๑๕/๒๒ (Serial  no. 78 - 0771) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๔๒

บ.ข.๑๘ ข - ๑๖/๒๒ (Serial  no. 78 - 0772) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๔๓ / ๗๐๑๒๓

บ.ข.๑๘ ข - ๑๗/๒๒ (Serial  no. 78 - 0773) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๔๔ / ๗๐๑๒๕

บ.ข.๑๘ ข - ๓๖/๓๑ (Serial  no. 74 - 1574) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๐๑๓๑

บ.ข.๑๘ ข - ๓๗/๓๑ (Serial  no. 74 - 1575) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๐๑๓๒

บ.ข.๑๘ ข - ๓๘/๓๑ (Serial  no. 75 - 0614) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๐๑๓๓

บ.ข.๑๘ ข - ๓๙/๓๑ (Serial  no. 75 - 0615) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๐๑๓๔

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค  [ บ.ข.๑๘ ค : F - 5F ]

บ.ข.๑๘ ค - ๒/๒๑ (Serial  no. 76 - 1612) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๐๑

บ.ข.๑๘ ข - ๔/๒๔ (Serial  no. 79 - 1693) หมายเลขประจำเครื่อง ๗๑๑๐๒

            สำหรับรายนามผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๗๑๑ (SHARK  SQDN.) ในระหว่างที่ บ.F - 5/F ประจำการอยู่มีดังนี้

 • น.ท. สุจินต์  แช่มช้อย
 • น.ท. ภักดี  แสง - ชูโต
 • น.ท. สรชัย  ชีวะกลินศักดิ์
 • น.ท. ณชพงศ์  สุริยะ

            รายนามผู้บังคับฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๗๐๑ (SHARK  SQDN.) ในระหว่างที่ บ.F - 5/F ประจำการอยู่มีดังนี้

 • น.ท. คณิน  เสริมทรัพย์
 • น.ท. กำพล  ลิปิกรณ์
 • น.ท. สมใจ  ชัยวงศ์
 • น.ท. ปราโมทย์  เค้ามงคลกิจ
 • น.ท. จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
 • น.ท. เจริญ  วัฒนศรีมงคล

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากนิตยสาร TOP  GUN เล่มที่ ๑๒๙ (ฉบับพิเศษ ๓๐ ปี บ.F - 5E/F)

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-27 16:54:27 IP : 101.109.182.93


ความคิดเห็นที่ 2 (1537410)

  

ย้อนรอย SHARKNOSE ในดง COBRA

            ในการจัดหา บ.ขับไล่แบบ F - 5E/F ฝูงที่สอง  ทอ.ได้จัดซื้อภายใต้วงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทจากประเทศสหรัฐฯ ใช้ชื่อโครงการว่า "PEACE  RAMA" โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดซื้อในฝูงแรก (เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๑) ถึง ๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อันสืบเนื่องมาจากราคาเครื่องบินที่ลดลงเพราะยอดการผลิตมีมากขึ้น  ประกอบกับค่าใช้จ่ายส่วนเริ่มต้นของการเรียนรู้ อีกทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับการจัดซื้อในฝูงแรกลดลง  เพราะเจ้าหน้าที่มีความพร้อมมากขึ้น  โดย บ.ขับไล่แบ F - 5E/F ในฝูงที่สองนี้  ได้รับการพัฒนาให้มีความคล่องตัว  เหมาะกับการต่อสู้ทางอากาศและโจมตีภาคพื้นได้อย่างแม่นยำ

            ๑๔ ม.ค.๒๕๒๔ : ทอ.สหรัฐฯ ได้จัดส่ง บ.F - 5E/F จำนวน ๘ เครื่องแรกเดินทางมากับเครื่องบินลำเลียงแบบ C - 5 : GALAXY ในลักษณะถอดปีกและลำตัวออกจากกัน (เพื่อสะดวกในการขนส่ง) ถึง ณ สนามบินดอนเมือง  โดย ทอ.ได้ทำการประกอบเครื่องตามขั้นตอนและวิธีการเดิมเหมือนเมื่อครั้งรับมอบ บ.ฝูงแรกที่ประจำการในฝูงบิน ๑๐๒ เมื่อปี พ.ค.๒๕๒๑  ณ กองโรงงานการช่าง  กรมช่างอากาศดอนเมือง  โดย บ.อีก ๘ เครื่องจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๕๒๔ หลังจากที่นักบิน F - 5E/F ของ ทอ.จากกองบิน ๑  โคราช  และนักบินใหม่ที่กำลังจะไปประจำ ณ ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๓ (403th  Tactical  Fighter  Squadron : 403 TFS.)   กองบิน ๔  ตาคลี (WING 4  TAKHLI  AFB.) เสร็จจากการฝึก Red  Flag 81 - 3  ณ ฐานทัพอากาศเนลลิส  มลรัฐเนวาด้า  ประเทศสหรัฐฯ (ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. - ๓ พ.ค.๒๕๒๔)

            ทอ.สหรัฐฯ ได้อนุญาตให้ ทอ.เข้าร่วมการฝึก Red  Flag 81 - 3  โดยกองทัพอากาศไทยจัดส่งนักบิน ๑๖ นาย (จัดจากกองบิน ๑ และกองบิน ๔) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุน ๒๒ นายเข้าร่วมการฝึก  โดยมี น.อ. ม.ร.ว. ศิริพงษ์  ทองใหญ่ (ยศในขณะนั้น  ภายหลังเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผบ.ทอ.) เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการฝึก  โดยมี บ.F - 5E/F จำนวน ๘ เครื่อง (ชุดที่สองที่ยังมิได้ส่งมอบ) เข้าร่วมการในฝึกครั้งนี้ด้วย  ส่วนการส่งมอบในครั้งที่ ๓ และ ๔ จะจัดส่งโดยเครื่องบินลำเลียงแบบ C - 141 : Starlifter

            ๒๒ ม.ค.๒๕๒๔ : พล.อ.อ. พะเนียง  กานตรัตน์  ผบ.ทอ.(ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ร่วมบินทดสอบ บ.F - 5F กับ น.ต. ธานี  เอี่ยมจ้อย ผบ.ฝูงบิน ๔๐๓ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ทำหน้าที่นักบิน  ทำการบินกับ บ.F - 5E/F ชุดแรกของฝูงบิน ๔๐๓

            ๑๖ ส.ค.๒๕๒๔ : บ.ชุดสุดท้ายส่งมอบถึง ทอ.

            ๒๔ ส.ค.๒๕๒๔ : พล.อ.อ. พะเนียง  กานตรัตน์ ผบ.ทอ.(ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ได้จัดให้มีพิธีรับและขึ้นประจำการเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F ] ฝูงที่สองของ ทอ. เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๐๓  โดยมี พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กห.) ในสมัยนั้นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ลานจอดท่าอากาศยานทหาร  กองบิน ๖  ดอนเมือง

             รายละเอียดของ บ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประจำการมีดังนี้

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข  [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ]

บ.ข.๑๘ ข - ๑๘/๒๔ (Serial  No. 79 - 1681) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๑๑

บ.ข.๑๘ ข - ๑๙/๒๔ (Serial  No. 79 - 1682) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๒๑

บ.ข.๑๘ ข - ๒๐/๒๔ (Serial  No. 79 - 1683) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๓๑

บ.ข.๑๘ ข - ๒๑/๒๔ (Serial  No. 79 - 1684) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๔๑

บ.ข.๑๘ ข - ๒๒/๒๔ (Serial  No. 79 - 1685) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๑๒

บ.ข.๑๘ ข - ๒๓/๒๔ (Serial  No. 79 - 1686) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๒๒

บ.ข.๑๘ ข - ๒๔/๒๔ (Serial  No. 79 - 1687) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๓๒

บ.ข.๑๘ ข - ๒๕/๒๔ (Serial  No. 79 - 1694) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๔๒

บ.ข.๑๘ ข - ๒๖/๒๔ (Serial  No. 79 - 1695) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๑๓

บ.ข.๑๘ ข - ๒๗/๒๕ (Serial  No. 79 - 1696) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๒๓

บ.ข.๑๘ ข - ๒๘/๒๕ (Serial  No. 79 - 1697) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๓๓

บ.ข.๑๘ ข - ๒๙/๒๕ (Serial  No. 79 - 1702) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๔๓

บ.ข.๑๘ ข - ๓๐/๒๕ (Serial  No. 79 - 1703) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๑๔ 

บ.ข.๑๘ ข - ๓๑/๒๕ (Serial  No. 79 - 1704) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๒๔

บ.ข.๑๘ ข - ๓๒/๒๕ (Serial  No. 79 - 1705) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๓๔

บ.ข.๑๘ ข - ๓๓/๒๕ (Serial  No. 79 - 1706) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๔๔

บ.ข.๑๘ ข - ๓๔/๒๕ (Serial  No. 79 - 1707) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๑๕

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค  [ บ.ข.๑๘ ค : F - 5F ]

บ.ข.๑๘ ค - ๔/๒๔ (Serial  No. 79 - 1693) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๐๑

บ.ข.๑๘ ค - ๕/๒๔ (Serial  No. 79 - 1692) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๐๒

บ.ข.๑๘ ข - ๖/๒๑ (Serial  No. 79 - 1708) หมายเลขประจำเครื่อง ๔๐๓๐๓ (ภายหลังเปลี่ยนหมายเลขเป็น ๔๐๓๐๑)

            สำหรับรายนามผู้บังคับฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๓ (COBRA  SQDN.) ในระหว่างที่ บ.F - 5/F ประจำการอยู่มีดังนี้

 • น.ต. ธานี  เอี่ยมจ้อย
 • น.ต. วีรวิท  คงศักดิ์
 • น.ท. สมหมาย  ดาบเพ็ชร
 • น.ท. ชำนาญ  เพิ่มทองอินทร์
 • น.ท. สุรศักดิ์  มารุ่งเรือง
 • น.ท. ชนะ  อยู่สถาพร
 • น.ท. เทอดเกียรติ  แจ่มสว่าง
 • น.ท. สราวุธ  ยอดอาวุธ

 

จากดง COBRA ทะยานฟ้าสู่รัง EAGLE

            ๑ เม.ย.๒๕๓๗ : มีคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค  [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5E/F ] จากฝูงบิน ๔๐๓ เคลื่อนย้ายเข้าวางกำลัง ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ในฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑ (ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๑๑ เดิม) เพื่อทดแทนเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๖  [ บ.จ.๖ : A - 37B/OA - 37B ] ที่ปลดประจำการไป  ซึ่งในเวลาต่อมาฝูงบิน ๔๐๓ ก็ได้รับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก  [ บ.ข.๑๙ ก : F - 16A/B ] ในโครงการ "PEACE  NARESUAN III" เข้ามาประจำการแทน

            ปีพ.ศ.๒๕๔๑ : เมื่อฝูงบิน ๗๑๑ รับมอบเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก/ข  [ บ.ข.๑๘ ก/ข : F - 5A/B/E ] และเครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่แบบที่ ๑๘  [ บ.ตข.๑๘ : RF - 5A ] จากฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑  (231th  Tactical  Fighter  Squadron : 231 TFS.) เข้าประจำการแล้ว  จึงได้โอน บ.F - 5F : TIGER II และ บ.F - 5F : SHARK  NOSE (Serial  No. 79 - 1693 ซึ่งเป็นเครื่องที่เคยมอบไปให้ฝูงบิน ๑๐๒ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๔) อย่างละ ๑ เครื่องมาให้ฝูงบิน ๒๑๑

            รายละเอียดของ บ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประจำการมีดังนี้

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข  [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E ]

บ.ข.๑๘ ข - ๑๘/๒๔ (Serial  No. 79 - 1681) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๑๘

บ.ข.๑๘ ข - ๑๙/๒๔ (Serial  No. 79 - 1682) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๑๙

บ.ข.๑๘ ข - ๒๐/๒๔ (Serial  No. 79 - 1683) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๐

บ.ข.๑๘ ข - ๒๑/๒๔ (Serial  No. 79 - 1684) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๑

บ.ข.๑๘ ข - ๒๒/๒๔ (Serial  No. 79 - 1685) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๒

บ.ข.๑๘ ข - ๒๓/๒๔ (Serial  No. 79 - 1686) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๓

บ.ข.๑๘ ข - ๒๔/๒๔ (Serial  No. 79 - 1687) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๔

บ.ข.๑๘ ข - ๒๗/๒๕ (Serial  No. 79 - 1696) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๗

บ.ข.๑๘ ข - ๒๘/๒๕ (Serial  No. 79 - 1697) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๘

บ.ข.๑๘ ข - ๒๙/๒๕ (Serial  No. 79 - 1702) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๒๙

บ.ข.๑๘ ข - ๓๐/๒๕ (Serial  No. 79 - 1703) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๓๐ 

บ.ข.๑๘ ข - ๓๑/๒๕ (Serial  No. 79 - 1704) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๓๑

บ.ข.๑๘ ข - ๓๒/๒๕ (Serial  No. 79 - 1705) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๓๒

บ.ข.๑๘ ข - ๓๓/๒๕ (Serial  No. 79 - 1706) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๓๓

บ.ข.๑๘ ข - ๓๔/๒๕ (Serial  No. 79 - 1707) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๓๔

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค  [ บ.ข.๑๘ ค : F - 5F ]

บ.ข.๑๘ ค - ๒/๒๔ (Serial  No. 76 - 1612) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๐๒

บ.ข.๑๘ ค - ๔/๒๔ (Serial  No. 79 - 1693) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๐๔ (รับมอบจากฝูงบิน ๑๐๒)

บ.ข.๑๘ ค - ๕/๒๔ (Serial  No. 79 - 1692) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๐๕

บ.ข.๑๘ ค - ๖/๒๔ (Serial  No. 79 - 1708) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๑๑๐๖

            สำหรับรายนามผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑ (EAGLE  SQDN.) ในระหว่างที่ บ.F - 5/F ประจำการอยู่มีดังนี้

 • น.ท. มกราชัย  บูชาชาติ
 • น.ท. ทวิเดนศ  อังศุสิงห์
 • น.ท. ปรเมศร์  เกษโกวิท
 • น.ท. เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด
 • น.ท. ไพสิษฐ์  เชื้อเพ็ชร์
 • น.ท. ชูชาติ  ภมร
 • น.ท. สุธี  รักชาติ
 • น.ท. ไวพจน์  เกิงฝาก
 • น.ท. นิสิต  โขเมษฐวัฒน์
 • น.ท. ศุภกร  จิตตรีขันธ์
 • น.ท. สุรศักดิ์  เสสะเวช

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากนิตยสาร TOP  GUN เล่มที่ ๑๒๙ (ฉบับพิเศษ ๓๐ ปี บ.F - 5/F)

               ข้อมูลจากนิตยสารสมรภูมิฉบับพิเศษ F - 5A/B/C และ RF - 5A

               ข้อมูลจากนิตยสารสมรภูมิฉบับพิเศษ F - 5E/F

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-28 06:24:31 IP : 101.109.182.93


ความคิดเห็นที่ 3 (1537449)

กว่า ๑ ทศวรรษในรัง HUNTER

            ๑ เม.ย.๒๕๒๙ : น.ท. ชลิต  พุกผาสุข  ผบ.ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ได้รับมอบหมายให้นำนักบินและ บ.๑๗ เครื่องอันประกอบด้วย

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘  [ บ.ข.๑๘ : F - 5A  Freedom  Fighter ]

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก  [ บ.ข.๑๘ ก : F - 5B  Freedom  Fighter ]

 • เครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่แบบที่ ๑๘  [ บ.ตข.๑๘ : RF - 5A  Tiger  Eye  Freedom  Fighter ]

 • เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘  [ บ.ข.๑๘ - ๙/๑๒ : F - 5C รุ่นเติมเชื้อเพลิงในอากาศได้  ซึ่งมีเพียงเครื่องเดียวใน ทอ.]

ย้ายไปประจำการ ณ ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑ (231th  Tactical  Fighter  Squadron : 231 TFS.)  กองบิน ๒๓  อุดร (WING 23  UDON)  โดยมีพิธีรับโอน บ.ทั้ง ๑๗ เครื่องระหว่าง น.อ. อำพล  อินทรไทยวงศ์  ผบ.กองบิน ๑  โคราช (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) กับ น.อ. ประพิณ  ทองพูน  ผบ.กองบิน ๒๓ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)  อีกทั้ง น.ท.ชลิต  พุกพาสุข  ดำรงตำแหน่ง ผบ.ฝูงบิน ๒๓๑ (HUNTER  SQDN.) คนใหม่

            ๒๕ ม.ค.๒๕๓๐ : เริ่มต้นปีกับการสูญเสียในวันกองทัพไทยเมื่อ บ.F - 5A จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No. 69 - 7159 หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๔๔) เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะกำลังวิ่งขึ้นเพื่อร่วมพิธีสวนสนามที่กองบิน ๒๓

            ๒๗ มี.ค.๒๕๓๐ : วันแห่งการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของฝูงบิน ๒๓๑ เมื่อ บ.F - 5A จำนวน ๒ เครื่อง (หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๓๑ และ ๒๓๑๓๒) และ บ.RF - 5A จำนวน ๑ เครื่อง (Serial  No. 69 - 7154 หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๔๑)  โดยมีนักบินสามนายดังนี้

 • ร.อ. สมโชค  สุขแก้ว  นักบิน บ.F - 5A
 • ร.อ. ทศพร  ธุระพันธ์  นักบิน บ.F - 5A
 • ร.อ. สมเกียรติ  ศิริมงคล  นักบิน บ.RF - 5A

ชนภูเขาสีเสียดอ้า  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  นักบินทั้งสามนายเสียชีวิต  เนื่องจากสภาพอากาศปิดขณะกำลังบินเดินทางมาร่วมการสวนสนามทางอากาศในโอกาสครบรอบ ๗๒ กองทัพอากาศ

            จากความสูญเสียอากาศยานไปถึง ๔ เครื่องในปีเดียวกัน  แม้ว่า ทอ.ได้จัดซื้อ บ.F - 5B จำนวน ๒ เครื่องจากประเทศสหรัฐฯ

 • Serial  No. 73 - 1602 หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๐๕
 • Serial  No. 73 - 1603 หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๐๖

ซึ่งทั้งสองเครื่องยังเหลืออายุการใช้งานได้อีกประมาณ ๒,๐๐๐ ชั่วโมง (จาก ๔,๐๐๐ ชั่วโมง)  โดยรับมอบในปีพ.ศ.๒๕๓๐ ปีเดียวกัน  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการคงกำลังทางอากาศทางแถบอีสานเหนือ (ปลายปีพ.ศ.๒๕๓๐ ไทยเกิดข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กรณีเนิน ๑๔๒๘  บ้านร่มเกล้า  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก)  ทอ.จึงมีคำสั่งให้ย้าย บ.F - 5E จำนวน ๕ เครื่อง (ที่จัดซื้อเพิ่มเติมในปีพ.ศ.๒๕๓๑ จำนวน ๖ เครื่อง  ซึ่งเป็นฝูงบินข้าศึกสมมุติของ ทอ.สหัรฐฯ ที่ประจำการ ณ ฐานทัพอากาศคล้าก  ประเทศฟิลิปปินส์) จากฝูงบิน ๑๐๒ มาเสริมเขี้ยวเล็บ

            บ.F - 5E ทั้ง ๕ เครื่องซึ่งประจำการอยู่ในฝูงบิน ๒๓๑ ได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจร่วมกับ บ.F - 5A/B บ้างในบางภารกิจ  และภารกิจที่สำคัญคือการฝึกนักบินที่ผ่านการฝึกบินกับ F - 5B และ F - 5A มาแล้ว  นักบินต้องฝึกบินให้มีประสบการณ์และชั่วโมงบินที่สูงขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปทำการบินกับ บ.F - 5E/F ในฝูงบินอื่น  ก่อนที่จะฝึกบินเปลี่ยนแบบไปเป็นนักบิน F - 16 ต่อไป  ซึ่งในสมัยนั้นถือว่า F - 16 เป็น บ.ขับไล่สมรรถนะสูงที่สุดของ ทอ.

            รายละเอียด บ.F - 5E ทั้ง ๕ เครื่องจาก ทอ.สหรัฐฯ  ซึ่งเคยประจำการในฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ 26 ซึ่งปฏิบัติการบินเป็นฝูงบินข้าศึกสมมุติ (26th  Tactical  Flying  Training  Aggressor  Squadron : TFTAS)   ในฐานทัพอากาศคล้าก  ประเทศฟิลิปปินส์  มีดังนี้

บ.ข.๑๘ ข - ๓๖/๓๑ (Serial  No. 74 - 1574) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๑๒

บ.ข.๑๘ ข - ๓๗/๓๑ (Serial  No. 74 - 1575) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๑๓

บ.ข.๑๘ ข - ๓๘/๓๑ (Serial  No. 75 - 0614) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๑๔

บ.ข.๑๘ ข - ๓๙/๓๑ (Serial  No. 75 - 0615) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๑๕

บ.ข.๑๘ ข - ๔๐/๓๑ (Serial  No. 75 - 0616) หมายเลขประจำเครื่อง ๒๓๑๑๖

            สำหรับรายนามผู้บังคับฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๒๓๑ (HUNTER  SQDN.) ในระหว่างที่ บ.F - 5E ทั้ง ๕ เครื่องประจำการอยู่มีดังนี้

 • น.ท. ชลิต  พุกผาสุข
 • น.ท. สุชาติ  มณีท่าโพธิ์
 • น.ท. คณิต  สุวรรณเนตร
 • น.ท. ธีระพงษ์  วรรณสำเริง
 • น.ท. เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว
 • น.ท. เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-28 16:17:14 IP : 101.109.187.158


ความคิดเห็นที่ 4 (1537712)

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔ พล.อ.อ. อิทธพร  ศุภวงศ์  ผบ.ทอ.(ในขณะนั้น) ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานครบรอบ ๓๐ ปีการเข้าประจำการของเครื่องบินแบบขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค [ บ.ข.๑๘ ข/ค : F - 5 E/F Shark Nose]  ณ กองบิน  ๒๑  อุบล ในโอกาสนี้ ผบ.ทอ.ได้ทำการบินกับ บ.F - 5E/F  โดยจัดเป็นหมู่บินวิ่งขึ้นจากฐานทัพอากาศดอนเมืองไปยังกองบิน.ฃ ๒๑  พร้อมทั้งได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์กับผู้บังคับบัญชา  นักบิน  และ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินอีกด้วย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-29 15:31:36 IP : 125.24.87.83


ความคิดเห็นที่ 5 (1537744)

            เมื่อวันพฤัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๕๕ กองบิน ๗  สุราษฎร์ (WING 7  SURAT  AFB.) ได้จัดพิธีอำลาเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข  [ บ.ข.๑๘ ข : F - 5E  TIGER II ] จากฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๗๐๑ (701 Tactical  Fighter  Squadron : 701 TFS.) ไปประจำการ ณ ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๒๑๑ (211 Fighter  Interceptor  Squadron : 211 FIS.) กองบิน ๒๑  อุบล (WING 21  UBON  AFB.) โดยมี น.อ. มนัท  ชวนะประยูร  ผบ.กองบิน ๗  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงาน  ร่วมพิธี  ณ ลานอากาศยานกองบิน ๗

            ในวันเดียวกันนี้ ณ ลานจอดอากาศยานแผนกช่างอากาศ  กองบิน ๒๑  อุบล  น.อ. ไวพจน์  เกิงฝาก  ผบ. กองบิน ๒๑  เป็นประธานในพิธีรับโอนเครื่องบินขับไล่ที่ ๑๘ ก  [ บ.ข.๑๘ ก : F - 5 B  FREEDOM  FIGHTER ] จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข  บ.ข.๑๘ ข : F - 5E TIGER II ] จำนวน ๑๑ เครื่องจากฝูงบิน ๗๐๑ (SHARK  SQDN.)  พร้อมให้การต้อนรับนักบินและเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาสังกัดฝูงบิน ๒๑๑ (EAGLE  SQDN.) ตามแผนการปรับวางกำลังทางอากาศ  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติภารกิจในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังทางอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคมให้แก่ข้าราชการที่โอนย้ายมาบรรจุใหม่ ณ ห้องนภากาศ  กองบิน ๒๑

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-29 16:30:28 IP : 125.24.87.83



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.