ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (C - 130)...๓


          กระทู้นี้ผมขอเอาใจแฟนๆเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ [  บ.ล.๘ หรือ C - 130H ]  ถามกันเข้ามาพอสมควรสำหรับ Patch ๓ ชิ้นนี้ว่าเป็นยังไงมายังไง?

          อย่างที่ทราบครับว่า...นอกจากกองทัพจะมีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศแล้ว  ในยามพี่น้องประชาชนประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ  ขาดที่พึ่ง  และการเข้าถึงจากโลกภายนอก  กองทัพจะมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกครั้ง  ยานยนต์ , อากาศยาน , เรือรบหลวง  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือ  เครื่องมือที่เป็นม้าใช้ของกองทัพเสมอมา

          เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘  [ บ.ล.๘ หรือ C - 130H ] ก็ดูเหมือนจะไม่พ้นเงื่อนไขนี้  ภารกิจในการดับไฟป่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพอากาศให้ความสำคัญ  จนนำไปสู่แนวความคิดที่จะติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยน้ำสำหรับดับไฟป่าบนเจ้าหมูบินตัวนี้

          ระบบ MAFFS ( Modular  Aerial  Fire  Fighting  System ) ของบริษัท AERO  UNION  CORPOLATION จำกัด  ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เป็นผลมาจากโครงการร่วมระหว่างกองทัพอากาศและกรมป่าไม้ของสหรัฐอเมริกา  ที่มุ่งเพื่อพัฒนาระบบที่สามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องบิน C - 130 โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงระบบใดๆ  ระบบดังกล่าวสามารถปรับแต่งปริมาตรและอัตราการปล่อยน้ำยาดับเพลิงได้จากโมดูลควบคุม  ระบบสามารถปล่อยน้ำที่บรรจุอยู่ในถังทั้งหมดได้ภายในไม่ถึง ๕ วินาที

       ระบบ MAFFS เป็นระบบปล่อยน้ำหรือน้ำยาดับเพลิงจากทางอากาศขนาดความจุ ๓,๐๐๐ แกลลอน  เพื่อใช้ควบคุมเพลิงจากการลุกไหม้ของหญ้า  ป่าละเมาะหรือป่าทึบ  ระบบทำงานด้วยกำลังดันลม  ที่ประกอบด้วยโมดูลถังบรรจุน้ำหรือน้ำยาดับเพลิงหลายๆถังเชื่อมต่อกัน , โมดูลควบคุม  และโมดูลในการปล่อยน้ำออกจากเครื่อง  ไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงานของระบบจะต่อจากระบบไฟฟ้าของเครื่องบินหรือจากแบตเตอรี่ขนาด ๒๔ โวลท์ ที่ติดอยู่กับโมดูลควบคุม

          วกกลับมาที่เรื่อง Patch...Patch ๓ ชิ้นนี้ผลิตขึ้นเพื่อให้ชุดทำงานที่ปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบิน C - 130H ที่ติดตั้งระบบ MAFFS ใช้ประดับชุดบินครับ...ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-19 22:41:55 IP : 125.24.71.12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1291011)

            ผมได้รับอีเมล์จากคุณ marnvigar@hotmail.com/ แฟนประจำ (เสือซุ่ม) สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ Patch ของเครื่องบิน C - 130H (ดังรูป)  โดยอยากทราบว่า...สีใดปฏิบัติหน้าที่อะไร?

(๑)  พื้นสีแดงเลือดหมู : ครูการบิน ( Instructor  Pilot : IP )

() พื้นสีแดงเลือดหมูคาดสีดำ : นักบินที่กำลังฝึกเพื่อเตรียมเลื่อนชั้นขึ้นเป็นครูการบิน

(๓)  พื้นสีดำ : นักบิน ( Pilot : P )

() พื้นสีดำคาดสีฟ้า : นักบินผู้ช่วยที่กำลังฝึกเพื่อเตรียมเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนักบิน

(๕)  พื้นสีฟ้า : นักบินผู้ช่วย ( Co - Pilot : CP)

(๖)  พื้นสีขาว : นักบินผู้ช่วย (Co - Pilot )

(๕)  พื้นสีน้ำเงิน : เจ้าหน้าที่ช่างอากาศ ( Flight  Engineer : FE ) / เจ้าหน้าที่ภาคพื้น ( Ground  Maintenance : GND )

(๖)  พื้นสีม่วง : เจ้าหน้าที่สื่อสาร ( Radio  Officer : R/O )

(๗)  พื้นสีเขียว : เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ ( Load  Master : LM )

            Patch ในลักษณะที่เป็น Pattern เดียวกัน...แต่ใช้สีเป็นตัวกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานแบบนี้  ในโอกาสต่อๆไป...ผมจะแยกเป็นกระทู้เดี่ยวๆเอาไว้ให้ติดตามกันนะครับ

            อากาศยานแบบใดๆก็ตาม...กว่าจะ Take  Off ได้  ต้องประสานการทำงานจากเจ้าหน้าที่หลายแผนกด้วยกัน  ดังนั้นเมื่อมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก  ก็ต้องมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เห็นได้เด่นชัดและบ่งชี้ว่า...ตนทำหน้าที่อะไร?

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-24 20:34:34 IP : 125.24.91.241


ความคิดเห็นที่ 2 (1337299)

            เป็นที่ทราบกันว่า...กองทัพอากาศไทยได้มอบหมายให้บริษัท Rockwell  Collins เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘  [ บ.ล.๘ : C - 130H ] ที่มีอยู่  ให้สามารถใช้งานต่อไปได้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งทางบริษัทได้กลับมาว่าจ้างให้บริษัท  อุตสาหกรรมการบินไทย  จำกัด (Thai  Aviation  Industries : TAI) เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงฝูงบิน C  - 130 ของเรา

             การดำเนินการปรับปรุงกระทำโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัท Rockwell  Collins จะมาร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ของ TAI ซึ่งเป็นคนไทย  ในการปรับปรุงเครื่องบินสองถึงสามเครื่องแรก  จากนั้นในจำนวนที่เหลือเจ้าหน้าที่เทคนิคของไทย  จะดำเนินการต่อจนครบทุกเครื่อง  ความชัดเจนในการปรับปรุงได้ดำเนินการต่ออีกครั้งในช่วงต้นปีพ.ศ.๒๕๕๑  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑)  ระบบจอแสดงผล (Multi  Function  Display : MFD)

            หน้าปัทม์ - มาตรวัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการบินและการเดินอากาศแบบเดิม  ถูกแทนที่ด้วยจอคอมฯ แบบ LCD จำนวน ๔ จอ  สำหรับนักบินสองคน  ด้านละ ๒ จอ  เป็นจอภาพอเนกประสงค์ที่สามารถสลับการแสดงผลกันได้หากจอใดจอหนึ่งไม่ทำงาน  ข้อมูลการบินทุกข้อมูลสามารถนำมาแสดงให้เห็นในจอดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนด้วยการจำแนกเป็นสัญลักษณ์และสีต่างๆอย่างเป็นมาตรฐาน  ส่วนหน้าปัทม์ - มาตรวัดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์  มิได้รับการปรับปรุง  ยังคงระบบอนาล็อก (เข็มหมุนวน) เช่นเดิม

   

(๒)  ระบบนักบินกล (Autopilot)

            โดยนักบินสามารถเลือกใช้ระบบพยุงหางเสือ (Yaw  Damper) หรือระบบบังคับการบิน (AP) โดยแยกอิสระจากกัน  และยังสามารถบังคับเลี้ยวได้นุ่มนวลขึ้นด้วยโหมด Half  Bank และ Turb

(๓)  เรดาร์ตรวจอากาศ (WX  Radar)

             ระบบนี้ถูกนำมาแสดงผลร่วมกับเส้นทางการเดินอากาศในจอ LCD  และยังเสริมด้วยระบบแจ้งเตือนลมกรรโชก (Wind  Shear)

(๔)  ระบบการเดินอากาศ (Navigation)

            ได้รับการปรับปรุงทั้งทาง Lateral และ Vertical  โดยเครื่องบินจะมีความแม่นยำในการเดินอากาศยิ่งขึ้น  เนื่องจากได้รับการทบทวนตำแหน่ง (Up - Date  Position) อย่างอัตโนมัติ  จากระบบ VOR และ GPRS  ที่พิเศษ คือ จอ LCD สามารถแสดงผลเส้นแนวบิน (Flight  Patch) ให้เห็นเด่นชัด  โดยเฉพาะเมื่อต้องบินใกล้กับพื้นที่ที่เป็นอันตราย  นอกจากนี้ยังมีแผนที่ดิจิตอล  เพื่อให้นักบินทราบตำแหน่งอย่างสะดวก

            ผลพลอยได้ของการปรับปรุงระบบการเดินอากาศ  ทำให้สามารถคำนวณจุดปล่อยร่มทั้งในระดับความสูงต่ำและสูง (CRAP และ HARP) ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  และระบบนี้ยังทำให้การบินค้นหา - ช่วยชีวิตในลักษณะต่างๆกระทำได้ดียิ่งขึ้น

(๕)  ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งในเครื่องบินและวิทยุ  (Intercom & Communication)

             ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีระบบทางการติดต่อภายในถึง ๔ ระบบ  และระบบติดต่อในยามฉุกเฉินแยกต่างหากอีก  หน้าปัทม์ใช้งานเป็นแบบคีย์บอร์ดเรืองแสงขนาดเล็ก  เรืองแสงให้เห็นชัดเจน

            ระบบวิทยุ HF / VHF / UHF ยังคงอยู่ครบ  การหมุนคลื่นความถี่กระทำได้ง่ายขึ้น  เพราะดัวเลขความถี่จะแสดงให้เห็นบนจอ LCD และยังมีหน้าปัทม์วิทยุแยกไว้ให้หมุนเปลี่ยนความถี่ได้ต่างหากเพื่อใช้ในยามจำเป็น  อีกทั้งยังมีระบบป้องกันการติดต่อสื่อสารแบบ Have  Quick และระบบ SATCOM ติดต่อผ่านดาวเทียมได้โดยตรง

(๖)  ระบบป้องกันการชนกับเครื่องบินลำอื่น (TCAS)

(๗)  ระบบ Interactive  Hand  Controller

            เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน  ทำหน้าที่คล้ายกับ "เม้าส์" (Mouse) ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป  โดยควบคุมเคอเซอร์บนจอ LCD ให้เริ่มทำงาน  หรือให้ยกเลิกการทำงานโดยไม่ต้องละมือ  ตัวควบคุมนี้ติดตั้งไว้สองชุดบริเวณคอนโซลกลาง  เพื่อให้นักบินที่ ๑ ใช้มือขวา  และนักบินที่ ๒ ใช้มือซ้ายทำงานขณะทำการบิน

 

ขอขอบคุณ : นิตยสารสมรภูมิฉบับพิเศษ "รวมข้อมูลบ.ลำเลียง C - 130 ทอ.ไทย"

               ข้อมูลจากเว็บไซท์ www.thaic-130.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-11 01:30:18 IP : 125.24.39.76


ความคิดเห็นที่ 3 (1337332)

            เห็นจั่วหัวซี 130 ไว้  ต้องรีบเข้ามาดูเลยครับ  ตัวที่อัพเป็น Glass cockpit ตอนนี้จะมี บ.ล.๘ หมายเลข ๖๐๑๐๘ และ ๖๐๑๑๑ ครับ  ตัว 08 ตอนนี้เท่าที่ทราบส่งไปทำสีใหม่อยู่ ผมพอมีโอกาสได้บิน night กับหมายเลข 11 ด้วยครับ  เดี๋ยวผมจะส่งรูปถ่ายให้พี่ฉลามชลทางเมล์นะครับ ( ขอเรียกพี่นะครับ เพราะดูจากรุ่นราชาธิวาสแล้วเป็นรุ่นพี่ผมหลายปีเลย )

            ขอโทษพี่ฉลามชลเรื่องพวงกุญแจด้วยนะครับที่ถามรายละเอียดไว้แล้วผมเงียบหายไป พอดีกัปตัน Trailbrazer เขาสั่งไว้ให้ผมแล้วนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น b@ll (aubdoon66-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-11 14:16:58 IP : 58.8.171.119[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.