ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (Peace Naresuan)...๑


 

               กองทัพอากาศไทยได้มีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F - 16 เข้าประจำการ  เพื่อเสริมกำลังทางอากาศ  ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบ F - 5 เพียงแบบเดียวเท่านั้น  กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ - ๔๒ เดือน  โดยกำหนดรับมอบเครื่องชุดแรกในเดือนมิ.ย.๒๕๓๑  ใช้งบประมาณดำเนินงานในโครงการ  รวมถึงการฝึกศึกษาของนักบิน - เจ้าหน้าที่  ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการบินต่างๆรวม ๓๑๗,๘๙๑,๐๓๖ ดอลล่าร์สหรัฐฯ

            ต่อมาเมื่อเครื่องบิน F-16 ที่ ทอ.จัดซื้อเริ่มสู่สายการผลิต  ทอ.จึงได้ส่งนักบินชุดแรกจำนวน ๖ นาย  ไปเข้ารับการฝึกศึกษา ณ กองบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๕๘  ฐานทัพอากาศ LUKE  มลรัฐอริโซน่า  ประเทศสหรัฐฯ  และจบหลักสูตรการบิน F-16 เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๓๑ รวมระยะ ๗ เดือน  โดยนักบินทั้ง ๖ นาย (จากซ้ายไปขวา) มีดังนี้

 • น.ต. ชนะ  อยู่สถาพร (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.ท. และดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.คปอ.)
 • น.ต. ประจิน  จั่นตอง (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.อ. และดำรงตำแหน่ง เสธ.ทอ.)
 • ร.อ. ทักษพล  ณ ลำปาง (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.ต. และดำรงตำแหน่ง ผทค.ทอ.)
 • น.ต. อิทธพร  ศุภวงศ์  (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.อ. และดำรงตำแหน่ง ผบ.ทอ.)
 • น.ต.ศรีเชาวน์  จันทร์เรือง (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.อ. และดำรงตำแหน่ง ผช.ผบ.ทอ.)
 • น.ต. วินัย  เปล่งวิทยา  (ปัจจุบันครองยศ พล.อ.ท. และดำรงตำแหน่ง ผบ.คปอ.)

 

             โครงการนี้แบ่งการจัดซื้อออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

(๑)  ระยะที่ ๑  ภายใต้ชื่อโครงการ"PEACE  NARESUAN  I"

            เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๓๑ เครื่องบิน F-16A จำนวน ๖ เครื่อง  และเครื่องบิน F-16B จำนวน ๒ เครื่อง  ได้มาลงจอด ณ กองบิน ๑  โคราช  เป็นครั้งแรก  โดยมีพล.อ.อ. กันต์  พิมานทิพย์  เสธ.ทอ.(ยศและตำแหน่งขณะนั้น) ให้การต้อนรับนักบินอเมริกันและนักบินไทยสองท่านที่ได้ทำการบินมาในครั้งนั้นด้วยคือ

 • น.ต. ศรีเชาวน์  จันทร์เรือง
 • น.ต. ชนะ  อยู่สถาพร

             การส่งมอบเครื่องบินชุดแรกนั้น  เครื่องได้บินออกเดินทางจากโรงงานที่ผลิตที่ Fort  Worth มลรัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐฯเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๓๑  ใช้เส้นทางผ่านเกาะฮาวายและเกาะกวม  กลางมหาสมุทรแปซิฟิก  โดยพักค้างคืนระหว่างเส้นทางบินเป็นระยะๆ  พร้อมการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศตลอดระยะทางบินรวม ๑๕ ครั้ง

            ทอ.ได้จัดวางกำลังเครื่องบิน F-16 ในโครงการระยะแรกนี้เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๑๐๓  โดยมีน.ท. อิทธพร  ศุภวงศ์  เป็น ผบ.ฝูง F-16 ของฝูงนี้คนแรก

  

 

(๒)  ระยะที่ ๒  ภายใต้ชื่อโครงการ"PEACE  NARESUAN  II"

            ทอ.ได้จัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F - 16A จำนวน ๖ ลำ  เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๓๔  โดยมีพล.อ.อ. เกษตร  โจรนนิล ผบ.ทอ.(ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี  และได้รับมอบจากประเทศสิงคโปร์อีก ๗ ลำ  เป็นเครื่องบินขับไล่ F - 16A จำนวน ๓ ลำ  และ F - 16B จำนวน ๔ ลำ  โดยประเทศสิงคโปร์เสนอแลกเปลี่ยนกับการอนุญาตให้กองทัพอากาศสิงคโปร์เข้ามาใช้สนามฝึกในประเทศไทยได้

 

(๓)  ระยะที่ ๓  ภายใต้ชื่อโครงการ"PEACE  NARESUAN  III"

            ทอ.ได้พิจารณาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F - 16A จำนวน ๑๒ ลำ  และ F - 16B จำนวน ๖ ลำ  โดยเป็น F-16 Block 15 OCU ให้บรรจุเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๐๓  กองบิน ๔  ตาคลี  โดยมี น.ท. ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  เป็นผบ.ฝูง F-16 ของฝูงนี้คนแรก  หลังจากที่พิจารณาปรับย้ายเครื่องบิน F-5E/F ไปวางกำลัง ณ ฝูงบิน ๒๑๑  กองบิน ๒๑  อุบล  แทนเครื่องบิน A-37 ที่ปลดประจำการ  ซึ่งนับเป็นเครื่องบิน F-16 ฝูงที่สองของประเทศไทย

            โดย F-16B ทั้ง ๖ เครื่องนี้ถือว่าเป็น ๖ เครื่องสุดท้ายในสายการผลิต Block 15 OCU ของบริษัทล็อคฮีด  มาร์ติน  ประเทศสหรัฐฯอีกด้วย

  

 

(๔)  ระยะที่ ๔  ภายใต้ชื่อโครงการ"PEACE  NARESUAN  IV"

            ทอ.สหรัฐฯ ได้เสนอขายเครื่อง F - 16ADF ที่เคยประจำการใน ทอ.สหรัฐฯ สำหรับภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ  ซึ่ง ทอ.สหรัฐฯได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี  สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกเมื่อต้องการ  โดยเป็นF - 16 Block 15 ที่สามารถใช้อาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยปานกลางระยะเกินสายตา (BVR) แบบ AIM 120 (AMRAAM) ได้  ซึ่งเป็นอาวุธอากาศสู่อากาศที่ทันสมัยที่สุดของ ทอ.สหรัฐฯ

            ทอ.สหรัฐฯได้จัดการส่งมอบออกเป็น ๓ วาระ  ดังนี้

 • เดือนส.ค.๒๕๔๕  จำนวน ๕ เครื่อง
 • เดือนต.ค.๒๕๔๕  จำนวน ๕ เครื่อง
 • สำหรับชุดที่สาม  จำนวน ๗ เครื่อง  ทอ.ได้วางแผนเข้าร่วมการทางยุทธวิธีภายใต้รหัสการฝึก RED  FLAG 03 - 3.1  ตามคำเชิญของ ทอ.สหรัฐฯ  ณ ฐานทัพอากาศ Nellis  มลรัฐเนวาด้า  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มี.ค.๒๕๔๐  และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้ว นักบิน ทอ.สหรัฐจะได้ทำการบินส่งมอบเครื่องบินชุดสุดท้ายนี้ในเดือนเม.ย.๒๕๔๖

            ทอ.ได้จัดวางกำลังเครื่องบิน F-16 ในโครงการระยะที่สี่นี้เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๑๐๒  โดยมีน.ท. อนุดิษฐ์  นาครทรรพ  เป็น ผบ.ฝูง F-16 ของฝูงนี้คนแรก

  

               โดยในโครงการจัดหาในระยะที่ ๑ - ๓  เป็นเครื่องบินขับไล่ F - 16A/B  Block  15 OCU  ส่วนการกำหนดเรียกชื่อเครื่องบินให้เรียก

 • เครื่องบินขับไล่ F - 16A และ F - 16A (ADF) ว่า"เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ : บ.ข.๑๙"
 • เครื่องบินขับไล่ F - 16B และ F - 16B (ADF) ว่า"เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก : บ.ข.๑๙ ก"


ผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-16 12:49:01 IP : 125.24.26.40


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1401754)

             เดือนมิ.ย.๒๕๓๑...กองทัพอากาศได้รับบรรจุเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาแบบ F - 16 เข้าประจำการเป็นครั้งแรก  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ F - 16 ฝูงแรกของกองทัพอากาศไทย  โดยมีน.ท. อิทธพร  ศุภวงศ์  เป็นผบ.ฝูงบิน F - 16 ท่านแรก (ยศและตำแหน่งขณะนั้น)

            ในโอกาสต่อๆไปหากมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับ F - 16 ตามวาระ  ผมขอใช้กระทู้นี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลไปเลยนะครับ

ครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการบรรจุประจำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-21 17:26:49 IP : 125.24.59.178


ความคิดเห็นที่ 2 (1401756)

ครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการบรรจุประจำการ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-21 17:39:30 IP : 125.24.59.178


ความคิดเห็นที่ 3 (1401766)

ครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการบรรจุประจำการ

 

            ทีนี้มาชมลายเพ้นท์สีน้ำเงินกันบ้าง...เป็นเครื่องบิน F - 16ADF สังกัดฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒  โดยเป็นเครื่องบิน F - 16 ฝูงล่าสุดที่เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยตามโครงการ PEACE  NARESUAN IV  ซึ่งทางฝูงเองก็ได้ขอมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย  โดยการเพ้นท์แพนหางทางดิ่งเป็นพื้นสีน้ำเงินและใส่สัญลักษณ์ประจำฝูง (STARS) ] ลงไป  จะสังเกตเห็นว่า...ลวดลายจะใกล้เคียงกับแพนหางทางดิ่งของเครื่องบิน F - 16 ของฝูงบิน ๑๐๓  อีกทั้ง Patch ที่ระลึกก็ใกล้เคียงกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-21 17:58:12 IP : 125.24.59.178


ความคิดเห็นที่ 4 (1401773)

             ทุกท่านเคยทราบหรือไม่ว่า...กองทัพอากาศมีนักบินที่มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙  [ บ.ข.๑๙ : F - 16 ] ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบินมากี่ท่านแล้ว..?

(๑)  น.ท. ทักษพล  ณ ลำปาง : DIAMOND

            เป็นเสืออากาศลำดับที่ ๔ ที่บินกับเครื่อง F-16 ได้ ๒,๐๐๐ ชม.

 

(๒)  น.ท. ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน : STOMPER

(๓)  น.ท. ธีรวุฒิ  บุญเลิศ : NINJA

(๔)  น.ท. ธเนศ  ชลิตภิรัติ : ICEMAN

(๕)  น.ต. ณรงค์  อินทชาติ : VIGOR

             เป็นเสืออากาศลำดับแรกที่บินกับเครื่อง F-16 ได้ ๒,๐๐๐ ชม.  โดยเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕๔๕  พล.อ.อ. ปอง  มณีศิลป์  ผบ.ทอ.(ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีประดับ Patch โดยขณะนั้น น.ท. ณรงค์  อินทชาติ  ดำรงตำแหน่ง ผบ.ฝูงบิน ๑๐๓  และยังเป็นโอกาสที่เครื่องบิน F-16 ที่ประจำในฝูงถูกใช้งานมาครบ ๔๐,๐๐๐ ชม.

 

(๖)  น.ต. วรเดช  ศรัทธาทิพย์ : STORM

(๗)  น.ท. จักรกริช  วุฒิกาญจน์ : MIRAGE

(๘)  น.ท. สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร : STALLION

(๙)  น.ท. ธรินทร์  ปุณศรี : OSPREY

 (๑๐)  น.ท. บัณฑิต  มูลสงวน : TWINS

(๑๑)  น.ต. ศรัณย์  สนิทพันธุ์ : SKYFLASH

(๑๒)  น.ต. สฤษฎ์  วุทธีรพล : LUKUS

             เป็นเสืออากาศลำดับที่ ๒ ที่บินกับเครื่อง F-16 ได้ ๒,๐๐๐ ชม.  เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๔๗  โดยขณะนั้น น.ท. สฤษฏ์  วุทธีรพล  ดำรงตำแหน่งนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน  กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน  กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

            ปัจจุบันเป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินกับเครื่อง F - 16 ได้ ๓,๐๐๐ ชม.เป็นคนแรกของกองทัพอากาศไทย

   

(๑๓)  น.ต. ระวิน  ถนอมสิงห์ : HOLLYWOOD

             เป็นเสืออากาศลำดับแรกที่ ๓ ที่กับเครื่อง F-16 ได้ ๒,๐๐๐ ชม.  วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๔๘  โดยขณะนั้น น.ท. ระวิน  ถนอมสิงห์  ดำรงตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการกองการฝึก  กองบัญชการยุทธทางอากาศ  และยังเป็นนักบินผาดแผลงเครื่องบิน F-16A อีกด้วย

            ปัจจุบันเป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินกับเครื่อง F - 16 ได้ ๓,๐๐๐ ชม.เป็นคนที่ ๒ ของกองทัพอากาศไทย

   

 

(๑๔)  น.ต. สถาพร  ภุมมา : VENOM

(๑๕)  น.ท. อนุดิษฐ์  นาครทรรพ : DEVIL

(๑๖)  น.ท. ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ์ : RHINO

(๑๗)  น.อ. สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์ : SPECTOR

(๑๘)  น.ท. ชานนท์  มุ่งธัญญา : CANNON

(๑๙)  น.ต. ชลอ  บรรจงปรุ : LAWMAN

(๒๐)  น.ต. ศิริชัย  บูรณกฤตยากรณ์ : SEAHAWK

(๒๑)  น.ต. เฉลิมพล  พิบูลเจริญวงศ์ : SATAN

(๒๒)  น.ต. บุญเลิศ  ธรรมอำนวยกิจ : MERIT

(๒๓)  น.ท. สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี : TOMCAT

(๒๔)  น.ต. พลวัตร  อินทรวิเศษ : CESKY

(๒๕)  น.ท. สุธี  รักชาติ : DOLPHIN

(๒๖)  น.ท. มนัท  ชวนะประยูร : MAVERIC

(๒๗)  น.ท. นภัสดล  บวรพัฒนคุณ : CASPER

 

(๒๘)  น.ต. นิธิพัฒน์  ศิริวัฒน์ : YOUNG" UN

(๒๙)  น.ต. วีระชัย  จงพิพิธพร : ARROW 

(๓๐)  น.ต. ณัฐวุฒิ  อจลบุญ : GODSPEED

(๓๑)  น.ท. อนุรักษ์  รมณารักษ์ : JEDI

(๓๒)  น.ต. อภิวิชญ์  เสงี่ยมรักษ์ : ZINBAD

(๓๓)  น.ท. กฤษฎา  สุพิชญ์ : TALON

(๓๔)  น.ต. โชคชัย  สำราญสุข : BIGBEAR

(๓๕)  น.ต. กฤษณะ  เปี่ยมศรี : SLY

(๓๖)  น.ต. รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี : MARCUS

(๓๗)  น.ท. พงษ์กฤษณ์  มหาขันธ์ : BURDOCK

(๓๘)  น.ต. วิศรุต  จันทประดิษฐ์ : BLIZZARD

(๓๙)  น.ต. ภักตร์  บุณยะเวศ : ROOKIE

(๔๐)  น.ต. ภูริกฤศ  มณีท่าโพธิ : SPADE

(๔๑)  น.ต. ภูศิษฏ์  ทิมเกิด : BURNER

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-21 18:21:56 IP : 125.24.59.178


ความคิดเห็นที่ 5 (1446484)

น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล  3000 hrs เมื่อ 28 ส.ค.54 ฝูงบิน 403

ผู้แสดงความคิดเห็น ART RTAF วันที่ตอบ 2011-09-19 10:00:40 IP : 119.46.176.222


ความคิดเห็นที่ 6 (1515027)
กรอบรูปสะสมรวม Patch เครื่องบิน F - 16A/B ที่ใช้ใน ๓ ฝูงบินของกองทัพอากาศ

(๑) ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒

(๒) ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๑๐๓
 
(๓) ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๔๐๓

 

สนใจโทร.สอบถามหรือติดต่อขอรายละเอียดได้ทางอีเมล์ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-06 20:07:47 IP : 125.25.107.114


ความคิดเห็นที่ 7 (1521370)

ครบรอบ ๒๔ ปีแห่งการบรรจุประจำการ ณ ฝูงบิน ๑๐๓

ครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการบรรจุประจำการ ณ ฝูงบิน ๑๐๒

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-28 12:43:22 IP : 101.109.196.181


ความคิดเห็นที่ 8 (3009022)

            เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๕๗ H.E. KRISTIE ANNE KENNEY เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และ MAJOR GENERAL RICHARD C.JOHNSTON ตำแหน่ง ASSISTANT DEPUTY UNDER SECRETARY OF THE AIR FORCE ผู้แทนกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  ร่วมเป็นประธานในพิธี F - 16 MLU ROLLOUT CEREMONY ณ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

 

            ทอ.ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ทำการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก [บ.ข.๑๙ ก : F - 16 A/B] ตามโครงการปรับปรุงช่วงครึ่งอายุ (Mid - Life  Upgrade : MLU) ซึ่งจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำ MLU ให้กับเครื่องบินขับไล่ F - 16 A/B จำนวน ๑๘ เครื่องของฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ ตาคลี  โดย

 • ระยะแรกได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวน ๖ เครื่อง
 • ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
 • ระยะที่ ๓ อีก ๖ เครื่อง ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

            รายละเอียดการปรับปรุงมีดังนี้

 • ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภารกิจ (Modular  Mission  Computer)
 • ระบบเรดาร์แบบ APG - 68 (v) 9 (Improved  Multimode  Fire  Control  Radar)
 • ระบบพิสูจน์ฝ่ายแบบ APX - 113 (Combined  Interrogator  And  Transponder)
 • ระบบจัดการสงครามอิเล็คทรอนิคส์แบบ ALG - 213 (Electronic  Warfare  Management  System)
 • ระบบเป้าลวงอัตโนมัติแบบ ALE - 47 (Countermeasures  Dispenser  System)
 • อะไหล่  อุปกรณ์สนับสนุน  เอกสาร  ข้อมูลทางเทคนิค  การฝึกเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การฝึก  อุปกรณ์ที่เกียวกับการส่งกำลังบำรุง

            โดยภายหลังการปรับปรุงระบบ Avionics และระบบอาวุธ  จะทำให้ F - 16 MLU ดังกล่าว  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางอากาศได้ดียิ่งขึ้น  สามารถใช้อาวุธที่ทันสมัย  มีความแม่นยำสูง  มีระยะยิงไกล  มีระบบป้องกันภัยตนเองที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical  Data  Link : TDK) สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน

 

            ทั้งนี้ ทอ.ได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F - 16 เครื่องแรกเข้ารับการปรับปรุงตามโครงการให้กับ TAI เพื่อเริ่มดำเนินการปรับปรุงเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่ง TAI ได้ดำเนินงานภายใต้การดูแลของบริษัท LOCKHEED MARTIN ประเทศสหรัฐอเมริกา  และเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กับฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน ของ TAI

 

ขอขอบคุณ : พ.อ.อ. รัชต์  รัตนวิจารณ์ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-25 05:01:20 IP : 125.25.104.114


ความคิดเห็นที่ 9 (3024727)

ครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการบรรจุประจำการ ณ ฝูงบิน ๔๐๓

            กองบิน ๔  ตาคลี  จัดงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการบรรจุประจำการเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก [ บ.ข.๑๙/ก : F - 16A/B ] และฉลองครบรอบ ๓๖ ปีแห่งการบรรุประจำการเครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ ๗  [ บ.ตล.๗ : ARAVA ] โดย พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.ให้เกียรติร่วมทำการบินเป็นนักบินที่ ๒ กับ F - 16B จากกองบิน ๖  ดอนเมืองไปยังกองบิน ๔  ตาคลี   เพื่อเป็นประธานเปิดงาน  โดยมี น.อ. เสกสรร  คันธา ผบ.กองบิน ๔ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

            ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการบินสาธิตของอากาศยานทั้ง ๒ แบบ  การมอบโล่ให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์อากาศยาน  และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ บ.ข.๑๙ ก โครงการ Peace Naresuan III, ประวัติฝูงบิน ๔๐๓, การปฏิบัติการร่วม  และการฝึกร่วมผสมต่างๆ, โครงการปรับปรุงขีดความสามารถของ บ.ข.๑๙/ก F - 16 EMLU  และสาธิตผลงานประดิษฐ์คิดค้น Simulator F - 16 EMLU ณ ลานจอดแผนกช่างอากาศ  กองเทคนิค  กองบิน ๔

 

ขอขอบคุณ : rach1968.blogspot.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-08-22 19:40:03 IP : 101.109.243.99[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.