ReadyPlanet.com


Patch นี้มีเรื่องราว (AVRO 748)...๒๘


AVRO  THE  FINAL  FLIGHT

           ย้อนอดีตเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๐๘  เครื่องบินโดยสารสองเครื่องยนต์  ลำตัวเครื่องสีขาวคาดสีน้ำเงิน ที่ส่วนหางใช้สีส้ม - ขาว  ติดเครื่องหมายธงชาติไทยเป็นวงกลมขนาดใหญ่  แตกต่างจาก บ.โดยสารทั่วไป  ที่เหนือขอบหน้าต่างด้านขวาของ บ.มีข้อความภาษาไทย ว่า กองทัพอากาศไทย  ส่วนด้านซ้ายมีข้อความสีดำเขียนว่า“ROYAL THAI AIR FORCE”  ร่อนลงจอดที่สนามบินดอนเมือง จากนั้นเคลื่อนตัวมายังอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ซึ่งขณะนั้นต้องใช้เป็นท่าอากาศยานกรุงเทพ ด้วย (ปัจจุบันถูกรื้อออกและสร้างเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ)  บ.โดยสารแบบที่มีประจำการในสายการบิน เดินอากาศไทย แต่เขียนชื่อว่า กองทัพอากาศไทย เครื่องนี้คือ บ. AVRO 748 หรือชื่อที่คนในยุคใหม่ปัจจุบันนี้เรียกว่า HS 748  เป็น บ.พระที่นั่งเครื่องใหม่ที่กองทัพอากาศจัดหามาเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           ในปีพ.ศ.๒๕๐๖...บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด  เป็นสายการบินเดียวของไทยที่จัดซื้อ บ.AVRO 748 มาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง  โดยสั่งซื้อครั้งแรกจำนวน ๓ เครื่องในราคาเครื่องละ ๑๙ ล้านบาท  โดยเริ่มทำการบินครั้งแรกในเดือน พ.ย.๒๕๐๗  จากนั้นก็จัดหาเพิ่มเติมจนครบจำนวน  ๙  เครื่องเพื่อสนับสนุน บ.DAKOTA ที่มีใช้อยู่แล้ว

            กลางปีพ.ศ.๒๕๐๗...รัฐบาลอังกฤษได้เลือก บ. AVRO 748 Series 2 จำนวน ๒ เครื่องเพื่อถวายเป็น บ.พระราชพาหนะของสมเด็จพระราชินีแห่งเครือจักรภพอังกฤษ  และรับมอบบรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศอังกฤษ  และในปลายปีเดียวกันนี้เอง  เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๐๗ กองทัพอากาศไทย (ทอ.) และบริษัทฮอกเกอร์ซิดเดลีย์  ได้ร่วมในพิธีรับมอบ บ.AVRO 748 หรือ HS 748 Series 2 ซึ่งได้รับการกำหนดหมายเลขพิเศษ “11-111” ณ โรงงานที่วูดฟอร์ด   ซึ่งถือเป็น บ.รุ่นแรกของ ทอ.ที่กำหนดหมายเลขพิเศษนี้  จากนั้นนักบิน ๒ นายและช่างประจำเครื่องอีก ๖ นายก็เริ่มทำการฝึกบินสร้างความคุ้นเคยกับ บ.เครื่องดังกล่าวที่กองทัพอากาศจัดซื้อในราคา ๒๐ ล้านบาทเพื่อเตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น บ.พระราชพาหนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยบรรจุเป็น บ.พระราชพาหนะหลักทดแทน บ.พระราชพาหนะแบบ C - 47 และ C - 54

           วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๐๘ เวลา ๑๑.๕๕ น.ตามเวลาท้องถิ่น  บ.AVRO 748 หรือ HS 748 Series หมายเลข 11 - 111 ของ ทอ.ไทย  ได้ทะยานขึ้นจากสนามบินของโรงงานที่วูดฟอร์ด  โดยนักบินของ ทอ.และนักบินของบริษัทร่วมทำการบินมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย  ด้วยระยะทางบินกว่า ๗,๐๐๐ ไมล์  ถึงประเทศไทยในวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๐๘  ได้รับการกำหนดชื่อขึ้นประจำการว่า "เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๕  [ บ.ล.๕ : AVRO 748 ]"

 • บ.ล.๕ - ๑ / ๐๘ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๑ Serial  no. : 1570

            ในปีพ.ศ.๒๕๑๖...ทอ.ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดซื้ออีก ๑ เครื่อง  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น บ.พระราชพาหนะอีกเครื่อง  ได้รับการกำหนดหมายเลขพิเศษ 99 - 999 ทำให้ ทอ.มี บ.พระราชพาหนะรุ่นนี้บรรจุประจำการสองเครื่อง  และยังอยู่ใช้ในจนถึงวันที่ปลดประจำการ  ในฐานะ บ.ลำเลียงและรับ - ส่งบุคคลสำคัญ


 • บ.ล.๕ - ๒ / ๑๖ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๒ Serial  No. : 1715

            ปีพ.ศ.๒๕๒๖...ทอ.จัดหาอีก ๔ เครื่องจากบริษัท เดินอากาศไทย  เพื่อเสริมเป็น บ.ลำเลียง

 • บ.ล.๕ - ๓ / ๒๖ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๓ Serial  No. : 1569
 • บ.ล.๕ - ๔ / ๒๖ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๔ Serial  No. : 1644
 • บ.ล.๕ - ๕ / ๒๖ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๕ Serial  No. : 1646
 • บ.ล.๕ - ๖ / ๒๖ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๖ Serial  No. : 1645

            เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕น. ทางฝูงบิน ๖๐๓  กองบิน ๖  ดอนเมือง  ได้จัดพิธี AVRO 748  The  Final  Flight โดยมีพิธีต้อนรับ บ.ล.๕ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๑ ซึ่งเดินทางกลับมาจากรับการตรวจซ่อมจากบริษัท  อุตสาหกรรมการบิน  จำกัด  มีรายนามนักบินและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเที่ยวบินนี้ ดังนี้

 • น.ท. ฉัตรฤกษ์  ป้งกันภัย (ผบ.ฝูงบิน ๖๐๓)
 • น.ต. พิชญะ  บำรุงราชหิรัณย์
 • ร.อ. มีน  สุวรรณชัย
 • ร.อ. วิชาญ  จันทร์ทอง
 • ร.ท. กฏหมาย  บัวภา
 • ร.ท. วรพล  กรอบมุข
 • พ.อ.ท. กิตติภัฎ  อัติโชติ
 • จ.อ. รังสิมันตุ์  พืชนะ

โดยทางทางฝูงได้จัดให้มีการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกระหว่างนักบิน  เจ้าหน้าที่  และอดีตข้าราชการที่เคยได้ร่วมปฏิบัติงานกับ บ.ล.๕ มา

            เวลา ๑๑.๐๐ น. น.อ. วสุ  มโนสิทธิศักดิ์  ผบ.กองบิน ๖ ได้เป็นประธานในพิธี AVRO 748  The  Last  Flight   โดยมี บ.ล.๕ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๓ ทำการติดเครื่องยนต์และ TAXI ผ่านประธานและผู้ร่วมงานที่มาตั้งแถวรอส่ง บ.ลำกล่าวเดินทางไปยังบริษัท  อุตสาหกรรมการบิน  จำกัด  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  มีรายนามนักบินและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเที่ยวบินนี้ ดังนี้

 • น.ท. ฉัตรฤกษ์  ป้องกันภัย  ผบ.ฝูงบิน ๖๐๓
 • น.ต. พิชญะ  บำรุงราชหิรัณย์
 • น.ต. ปรัชญา  กิตติศักดิ์กุล
 • ร.อ. วิชาญ  จันทร์ทอง
 • พ.อ.อ. ทินกร  วิเทศโกสุม
 • จ.อ. ศตวรรษ  ทองย้อย
 • จ.ท. ทินวัฒน์  ไชยมาธิกุล
 • จ.ท. กิตติศักดิ์  อินเกตุ

            ตามคำสั่งกองทัพอากาศเฉพาะที่ ๑๗๓ / ๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่องปลดประจำการออกจากทะเบียนกองทัพอากาศ  โดยให้ปลด บ.ล.๕ หมายเลขเครื่อง ๖๐๓๐๔ และ ๖๐๓๐๖  และตามอนุมัติ ผบ.ทอ.ที่ กห.๐๖๐๖.๓ / ๔๒๒๘ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๘ เรื่องให้หยุดปฏิบัติการบินกับ บ.ล.๕ ที่มีประจำในฝูงอีกสามเครื่อง  ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙เป็นต้นไปนั้น  ต้องถือว่าเป็น บ.ระยะเวลาที่รับใช้ ทอ.มาอย่างยาวนาน  ทั้งในภารกิจ บ.พระราชพาหนะ, บ.รับ - ส่งบุคคลสำคัญ  และ บ.ลำเลียงทางอากาศตามลำดับ  รวมระยะทั้งสิ้น ๕๑ ปี ๒ เดือน ๑๑ วัน  โดยมีชั่วโมงทำการบินรวมของ บ.ทั้งหกเครื่องที่ ๑๖๑,๗๘๕ ชม.

  

 

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก rach1968.blogspot.com และ www.airlinesweek.comผู้ตั้งกระทู้ ฉลามชล (thai-dot-patch-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-18 23:13:34 IP : 101.108.132.204


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.